‘สวนเทพนา’ จ.ชัยภูมิ ปลูกอะโวกาโดคุณภาพดี จับมือภาครัฐและหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจร

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “อะโวกาโด” เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันพบปลูกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยโซนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า “สวนเทพนา” บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็น 1 ใน 7 ของผู้ปลูกอะโวกาโดพันธุ์แฮสส์ (Hass) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก ทั้งคุณภาพและราคา ผลผลิตต้านทานการเจาะทำลายของแมลงได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่น อีกทั้ง ยังเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันอะโวกาโด โดยจับมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาสายพันธุ์อะโวกาโดด้วยการเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตต้นพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การแปรรูป และยังวางเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

 

สศท.5 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตอะโวกาโดของสวนเทพนา พบว่า มีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 30 ไร่ ปลูกทั้งหมด 1,500 ต้น (เฉลี่ย 50 ต้น/ไร่) เริ่มดำเนินการในปี 2562 ซึ่งทางสวนปลูกอะโวกาโดด้วยระบบเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแบบครบวงจร อาทิ การผลิตเชื้อราไตรโค  เดอร์มา การทำน้ำหมักชีวภาพ ระบบน้ำหยด สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ปลอดสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ในปี 2563 โดยมี นายวิเชียร พรมทุ่งค้อ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นเจ้าของสวน และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านสินค้าเกษตรให้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าแข่งขันมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรดีเด่น (GAP) ระดับประเทศ 2565 ซึ่งจะจัดช่วงเดือนธันวาคม 2565

 

 

ปัจจุบัน สวนเทพนา ได้ขยายเครือข่ายผู้ปลูกอะโวกาโดภายในอำเภอเทพสถิต จำนวน 600 ราย (รายละ 2 ไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูก 1,200 ไร่) และอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมไปยังหมู่บ้านหลังสัน อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อีกประมาณ 500 ไร่ รวมทั้งดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นจดทะเบียนในรูปของแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งการดำเนินงานของสวนเทพนา มีระบบการจัดสวนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ผลผลิตหลักของสวนเทพนา คือ อะโวกาโดพันธุ์แฮสส์นิวซีแลนด์และพันธุ์แฮสส์เม็กซิโก ซึ่งสายพันธุ์แฮสส์จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 2-3 หลังจากที่เกษตรกรเริ่มปลูก โดยผลผลิตของสวนเทพนาส่วนใหญ่จะออกตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยในรอบการผลิตที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) ให้ผลผลิตรวม 25 ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 830 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 250,000 บาท/ไร่ ด้านสถานการณ์ตลาด ผลผลิตเกรดคุณภาพ ร้อยละ 80 จำหน่ายที่หน้าฟาร์มในราคา 80 บาท/ลูก (น้ำหนักเฉลี่ย 0.22 กิโลกรัม/ลูก) และอีกร้อยละ 5 ส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ส่วนผลผลิตตกเกรด ร้อยละ 15 ส่งจำหน่ายให้กับโรงงานสกัดน้ำมัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในราคาเฉลี่ย 160 บาท/กิโลกรัม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวิเชียร พรมทุ่งค้อ ประธาน ศพก. บ้านเทพพนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โทร. 081-989-2584 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 นครราชสีมา โทร. 044-465-120 หรือ อี-เมล [email protected]

 


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354