มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม งานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มอบหมาย ให้ นางพิชามญช์ วัฒนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเดินในขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน งานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 19 อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากอำเภอทุ่งสง ให้จัดตกแต่งประดับรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานในครั้งนี้อีกด้วย ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีฯ และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยงานประเพณีซักพระ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง แห่งนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมการประกวดเรือพนมพระ ขบวนแห่เรือพนมพระ การประกวดนางสาวทุ่งสง การประกวดกลองยาว การประกวด รำวงเวียนครกย้อนยุค การประกวดแทงต้มการประกวดมโนราห์พื้นบ้านรุ่นเยาวชน การแข่งขันตีโพนประโคมโพน การประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก การแสดงของนักเรียนและมหรสพต่างๆ อีกมากมาย