พณ.สำรวจผลไม้ทุกพื้นที่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจผลผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าผลไม้ในพื้นที่ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล การเชื่อมโยงตลาดระหว่างจังหวัด รวมทั้งส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศคู่ค้า

โดยชุมพรเป็นแหล่งรวบรวมผลไม้ภาคใต้ ทั้งทุเรียน มังคุด ลองกอง และเงาะ ทุเรียนภาคใต้จะส่งไปจำหน่ายในประเทศจีน ประมาณ 65% ที่เหลือจำหน่ายในกทม. ส่วนมังคุดมีทั้งส่งออกจำหน่ายภายในประเทศและเข้าโรงงานแปรรูป ผลผลิตภาคใต้ในปีนี้จะลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะลองกอง และเงาะ เนื่องจากอากาศแปรปรวน คาดว่าราคาผลไม้ของภาคใต้จะอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องเช่นเดียวกับภาคตะวันออก

สับปะรดเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผลผลิตราคาดีมาก เช่น สับปะรดห้วยมุ่น อุตรดิตถ์ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 250% เมื่อเทียบกับปี 2559 จึงสงผลกระทบต่อราคาในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้พาณิชย์จังหวัดสำรวจปริมาณการผลิต เพื่อประกอบการวางแผนการตลาดในปีต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด