เกษตรกรปทุมธานี ปลูกต้นแมงลัก มีรายได้ตลอดปี

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องปรับตัวกันอยู่เสมอ เพื่อความอยู่รอดของคนในครอบครัว เช่นเดียวกับ คุณประดิษฐ์ ต่ายแสง หรือ คุณปุ๊ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่ปัจจุบันหันมาทำการเพาะปลูก “ต้นแมงลัก” อย่างเต็มรูปแบบ ส่งขายไปยังท้องตลาด จนสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้แบบสบายๆ

เมื่อพูดถึง “ต้นแมงลัก” หลายๆ คนจะคิดว่าคือ “ต้นโหระพา” หรือ “ต้นกะเพรา” เพราะลักษณะของต้น ใบ และสี ที่มีรูปร่างคล้ายกัน จนบางครั้งแทบแยกไม่ออกนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะ “ต้นแมงลัก” เป็นพืชสมุนไพรเดียวกันกับ “ต้นโหระพา” และ “ต้นกะเพรา” นิยมนำมาบริโภคใบและเมล็ด มีสรรพคุณ คือช่วยควบคุมน้ำหนักและยังเป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยขับลม ขับเหงื่อ และโรคทางเดินอาหารทำให้ถ่ายอุจจาระได้สะดวกมากขึ้น ช่วยดูดซึมน้ำตาลในเส้นเลือดได้ดีอีกด้วย

คุณประดิษฐ์ ต่ายแสง หรือ คุณปุ๊

คุณปุ๊ เล่าถึงการทำสวนและวิธีการปลูกต้นแมงลักว่า พื้นที่ที่ใช้ปลูกต้นแมงลักนั้นจะมีพื้นที่ 80 ตารางวา มีลักษณะ 2 ร่องยาว ด้านขั้นตอนของการเพาะปลูกจะมีการเตรียมดิน จากนั้นก็จะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ของต้นแมงลักลงไปในแปลงเพาะปลูก หลังจากที่หว่านเมล็ดลงไปแล้ว เมื่อต้นอ่อนโตขึ้น จะเกิดการซ้อนของต้นที่ถี่กันจนเกินไป ควรถอนต้นแมงลักที่มีซ้อนกันระหว่างต้นออก รวมถึงต้องคอยดูแลและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในเรื่องของหญ้าและวัชพืชต่างๆ เพราะอาจจะแย่งสารอาหารจากต้นแมงลักได้ ส่งผลให้ต้นแมงลักเติบโตช้าและมีลำต้นที่เล็กลง ซึ่งจะทำให้ราคาการส่งขายนั้นมีมูลค่าลดลง

ส่วนของโรคที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจำพวกหนอน เพลี้ย ที่ชอบกัดกินใบ สร้างความเสียหายให้กับต้นแมงลักที่ปลูกภายในพื้นที่ วิธีกำจัดป้องกัน สามารถป้องกันด้วยการใช้สารชีวภาพฉีด เพื่อไล่แมลงที่จะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าให้ต้นแมงลักอีกด้วย

คนสวนเก็บผัก

ด้านการดูแลต้นแมงลัก ทำได้ง่ายๆ มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน หากต้นแมงลักยังเป็นต้นอ่อนอยู่นั้น จะรดน้ำวันละ 3 รอบ เมื่อต้นแมงลักเริ่มโตขึ้นให้รดน้ำแค่วันละ 1-2 รอบเท่านั้น และหากวันไหนดินเปียกหรือแฉะ ให้รดน้ำเพียงแค่ 1 รอบ เพื่อป้องกันรากของต้นแมงลักเน่า

สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรนั้น จะมาจากคลองที่มีการไหลผ่านจากแม่น้ำเจ้าพระยา การรดน้ำส่วนใหญ่แล้วจะใช้เรือปั๊มน้ำที่ใช้กำลังคนลากไปมา ซึ่งจะสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าการใช้แรงงานคนในการทุ่นแรง ทุ่นเวลาเดินรดน้ำต้นแมงลัก

ต้นแมงลักเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเมื่อมีอายุ 1 เดือน หรืออายุ 35-60 วัน จะมีพ่อค้าคนกลางมารับผลผลิตเพื่อนำไปขายทอดสู่ท้องตลาดต่อไป

อาหารปลาที่ใช้โปรยหน้าดิน

ส่วนการใช้ปุ๋ยนั้น ใช้เป็นสูตร 25-7-7 สามารถเลือกใช้ยี่ห้อใดก็ได้ตามความสะดวกของตัวผู้ปลูก

คุณปุ๊เผยเคล็ดลับในการปลูกต้นแมงลักให้งอกงาม ใช้วิธีการนำอาหารปลามาโปรยลงสู่หน้าดิน เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินทำให้หน้าดินมีสารอาหารที่ครบถ้วนเพิ่มมากขึ้น

ราคาผลผลิตภายในสวน อยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท ซึ่งทางสวนได้เปิดให้คนงานของพ่อค้าคนกลางสามารถเข้าไปเก็บต้นแมงลักได้เลย หรือหากไม่สะดวกก็สามารถจ้างคนสวนเก็บ

โดยให้ราคาการเก็บต้นแมงลักที่กิโลกรัมละ 3 บาท แต่ราคาทั้งการรับซื้อ การขาย และการจัดจ้างแรงงานในการเก็บต้นแมงลักทั้งหมดนั้น จะขึ้นอยู่ราคาผักตามท้องตลาดในขณะนั้นด้วย

คนรดน้ำผัก

คุณปุ๊ เล่าว่า ช่วงโควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับตนเองอย่างมาก เนื่องจากประชาชนมีการซื้อของในปริมาณที่ลดน้อยลง ต้นแมงลักที่เคยส่งขายก็เช่นกัน ทำให้ได้รับรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวเพียงวันต่อวันเท่านั้น เพราะในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ประชาชน ร้านอาหาร ที่เคยเดินทางมาซื้อที่ร้าน ต่างต้องลดปริมาณการสั่งซื้อลง เพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้น

คนรดน้ำผักแบบใช้เรือลาก

“ช่วงโควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนซื้อ คนมาซื้อในปริมาณที่น้อยลง ทำให้รายได้ลดลงเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังสามารถประคับประคองเพื่อเลี้ยงชีพได้ แต่ก็ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะคนส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยออกมาจับจ่ายใช้สอยของนอกบ้าน ส่วนมากจะสั่งของสำเร็จรูปมาทานกันเป็นส่วนใหญ่ ร้านขายอาหารต่างๆ จากเดิมสั่งผักมาปริมาณเยอะ ก็ต้องลดปริมาณลงเพราะผู้คนต่างก็ไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเหมือนแต่ก่อน เช่น ร้านหมูกระทะที่เคยสั่งผักในปริมาณที่มากก็ต้องหยุดสั่ง เพราะคนไม่ได้เข้าไปทานหมูกระทะเหมือนแต่ก่อน จุดนี้ส่งผลกระทบไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ ทำให้ผักขายไม่ออก เกษตรกรขาดรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว บางครอบครัวต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อเลี้ยงคนในครอบครัวให้อยู่รอดไปวันๆ”

พ่อค้าคนกลางมารับผักไปขายต่อ

คุณปุ๊ ยังฝากข้อความถึงลูกค้าทุกท่านว่า อยากให้ช่วยอุดหนุนสินค้าชาวเกษตรกรทุกคนให้กลับมามีรายได้ที่มั่นคงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต หรือถ้าใครสนใจมารับต้นแมงลักหรือผักสดๆ ใหม่ ถูก และดีจากสวน คุณปุ๊ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่เดินทางมายังภายในสวน

สำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับพืชผักสดๆ จากสวน สามารถติดต่อ คุณประดิษฐ์ ต่ายแสง หรือ คุณปุ๊ ได้ในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และทางหมายเลขโทรศัพท์ 085-168-8338