เตือน! หนาวนี้ ระวัง “ข้าวกระทบหนาว” แนะชาวนาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากประกาศของกรมการอุตุนิยมวิทยาถึงพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว กรมการข้าวจึงมีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ปลูกข้าว เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงอาจทำให้ประสบกับปัญหา “ข้าวกระทบหนาว” ที่จะส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงนาและสังเกตความผิดปกติของต้นข้าว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยอาการของต้นข้าวที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวนั้นส่วนใหญ่พบว่า ข้าวมีโอกาสเป็นหมันสูง ออกรวงช้า และสุกแก่ไม่พร้อมกัน โดยอาการเป็นหมันนั้นจะพบในช่วงวิกฤตในอุณหภูมิ 15-17 องศาเซลเซียส และจะพบอาการดังกล่าวในอุณหภูมิ 17-19 องศาเซลเซียส สำหรับพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่ออากาศหนาว ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีความอ่อนแอต่อสภาพอากาศหนาวเย็นนั้น ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 3 ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับข้าวทุกระยะ

นอกจากนี้ อุณหภูมิที่ลดต่ำลงยังส่งผลกระทบให้การสังเคราะห์แสงของข้าวลดลงอย่างมาก หากอุณหภูมิของรากและอากาศต่างกัน 5-7 องศาเซลเซียส ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลในใบข้าวด้วย และพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอเมื่อกระทบต่ออุณหภูมิต่ำ ปริมาณโปรตีนในอับเรณูของข้าวจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 2 เท่า และหากยังคงมีอากาศหนาวต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อการออกรวงและผลผลิต แนวทางแก้ไขคือ ฉีดพ่นฮอร์โมน (NAA, ไซโตไคนิน หรืออื่นๆ) เพื่อกระตุ้นให้ข้าวออกรวง

“หากพี่น้องชาวนาจำเป็นหรือต้องการปลูกข้าวในช่วงอากาศหนาว แนะนำให้ใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพอากาศหนาว ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 กข 31 พันธุ์ กข 41 และ พันธุ์ กข 43 และควรหลีกเลี่ยงพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อสภาพอากาศหนาว” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว