ยันม่าร์ สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรแบบไร้คนขับ ภายใต้โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย และบริษัท ยันม่าร์ อกริ จำกัด ในเครือบริษัท ยันม่าร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการใช้เทคโนโลยีนำทางความละเอียดสูงมาใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JICA และคณะกรรมการทำงานร่วมไทย-ญี่ปุ่น ยันม่าร์จึงได้จัดการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับระบบ  GNSS ของประเทศไทย ณ ท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โครงการดังกล่าวได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศ เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง ยันม่าร์จึงได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรมาช่วยตอบโจทย์เกษตรกรไทยในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเกษตร จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น และได้สาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรแบบอัตโนมัติจำนวน 4 รุ่น ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีการรับสัญญาณดาวเทียม GNSS  มาใช้ควบคุมทิศทางการทำเกษตรกรรมให้กับคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำสูง

เครื่องจักรกลการเกษตรที่นำมาสาธิต

ยันม่าร์ เลือกใช้นวัตกรรมเครื่องจักรทางการเกษตรจำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. แทรกเตอร์ไร้คนขับอัจฉริยะ รุ่น YT5113A และรถดำนาควบคุมการบังคับเลี้ยวอัตโนมัติ รุ่น YR8D ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อีก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น YH1180 และแทรกเตอร์ รุ่น YM357A ที่มีการติดตั้งระบบควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติและเซ็นเซอร์วัดประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ โดยโครงการดังกล่าว ยันม่าร์จะนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเป็นเส้นตรงและสามารถควบคุมทิศทางการเลี้ยวได้ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ GNSS ของประเทศไทย ในพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกข้าว เพื่อแสดงศักยภาพความรวดเร็วและแม่นยำในการทำการเกษตร

 

ยันม่าร์ ในฐานะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเชิงทดลองเพื่อสังคมนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยมุ่งสู่สังคมเกษตรอัจฉริยะสอดรับยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมการเกษตร 20 ปี (Thailand 4.0) ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีล้วนตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ ทั้งในด้านการประหยัดเวลาและพลังงาน และช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ในอนาคตยันม่าร์จะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ICT มาใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าและลดความต้องการใช้แรงงานคนลง เพื่อให้ยันม่าร์เป็นผู้นำด้านการเกษตรแบบยั่งยืน