QCAN PLUS CBD คว้าเหรียญทอง นวัตกรรมการออกแบบ

QCAN PLUS CBD ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้านนวัตกรรมการออกแบบการส่งสารสำคัญไปยังเซลล์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ Korea Invention Promotion Association (KIPA) ด้านการ  ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ และเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก KIPA ในการพิจารณาคัดเลือกและนำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน SIIF เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ บริษัท คิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด ได้ถูกคัดเลือกจาก วช. ให้นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ QCAN Plus CBD ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, Lily ครีมกันแดด และ Lily เจลแต้มสิว เพื่อเข้าแข่งขันในงาน SIIF ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากในเอเชีย

คุณวิศรุต ปัญญาประดิษฐโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ เฟาน์เทร่น จำกัด และ คุณสิทธิชัย ศิริกุล กรรมการบริหาร เปิดเผยว่า จะนำผลิตภัณฑ์นี้มาต่อยอดและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ ทางบริษัทจะช่วยส่งเสริมการปลูกกัญชงกัญชาของเกษตรกรและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นเกรดเพื่อการแพทย์ ซึ่งกัญชงกัญชาเป็นวัตถุดิบในการนำมาสกัดสารซีบีดี (CBD) ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์นี้อีกด้วย และในอนาคตเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นศูนย์กลางในการส่งออกสารสกัดจากพืชเศรฐกิจตัวใหม่ในระดับคุณภาพทางการแพทย์ไปทั่วโลก