มทร.ศรีวิชัย จับมือ โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ทำงานด้านวิชาการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี และ นายธีระศักดิ์ อัจฉริยวิทย์กุล ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสุภาพบุรุษเดินเรือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOA) เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ รวมไปถึงการจัดฝึกอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนายกระดับพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ไทย ให้มีการแลกเปลี่ยนการใช้งานสถานที่ และอุปกรณ์ในการเรียนการสอน รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในด้านการจัดหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ก่อให้เกิดการการจัดสรร แลกเปลี่ยนความรู้จากครูผู้สอน ผู้ประเมิน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรระหว่างสองสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ