บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ มอบปฏิทินประจำปี 2566 แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนฯ

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช  (ที่ 1 จากขวา) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินประจำปี 2566 จำนวน 1,500 ชุด แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และคณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายกองตรี เอกภณ แจ่มใส กรรมการและเหรัญญิก และ นายกองตรี    ลัดดาวัลย์ ผาสุพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก มูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Thai Central Chemical Public Company Limited gave the Calendars 2023

to the Territorial Defense Volunteers Crops Administration Bureau

VDC Col Plengsakdi Prakaspesat (1st Right) – Senior Advisor of Thai Central Chemical Public Company Limited gave the calendars 2023 with total amount 1,500 sets to the Territorial Defense Volunteers Crops Administration Bureau and the committee of the Foundation for the Volunteer Defense under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, received by VDC Maj Aekkaphon Chaemsai  – Director and treasurer and VDC Maj Laddawan Phasuphan) – Director and assistant treasurer of the Foundation for the Volunteer Defense in order to deliver the calendars to the Volunteer Defense Corps nationwide, which TCCC supports them every year