แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู

เมื่อเร็วๆ นี้ นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่แปลงผลิตลำไยนอกฤดูของ นายนิคม จันทร์แดง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อตอง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพตำบลบ้านมาง คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณเดือนมกราคม ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูเพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกษตรกรรายอื่นจะได้แก้ไขปัญหาผลลิตในฤดูล้นตลาดและราคาตกต่ำ