เกษตรกรรุ่นใหม่ เปลี่ยนสวนมะพร้าวน้ำหอมเป็นแปลง GAP ทำแบรนด์-แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจร

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ หรือ คุณส้ม ทายาทสวนมะพร้าวน้ำหอมคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวถึงเทคนิคการเปลี่ยนสวนมะพร้าวน้ำหอมเป็นแปลง GAP แปรรูปทำแบรนด์ครบวงจร ในงาน ‘SMEs HERO FEST’

คุณส้มเป็นลูกชาวสวน ครอบครัวดำเนินธุรกิจสวนมะพร้าวมา 40 ปีแล้ว เริ่มต้นจากปลูกมะพร้าวน้ำหอมแค่ 10 ต้น ปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกเป็น 60กว่าไร่ พื้นที่ 1 ไร่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์หมูสี ได้ 40 ต้น หลังปลูก 3ปีเก็บผลผลิตออกขายได้ทุก ๆ 20 วันหรือ 18 ครั้ง/ปี จุดเด่นของมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์นี้ คือ ลำต้นเตี้ย ให้ผลดก กะลาเปลือกบาง น้ำมะพร้าวหอมหวาน เนื้อนุ่ม รสชาติอร่อย สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึง 30 ปี

คุณส้ม เกิดคำถามว่า มะพร้าวน้ำหอมแปดริ้วมีรสชาติอร่อยแต่ ทำไมขายได้ราคาต่ำ ไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยล้าของพ่อแม่และครอบครัว จึงตั้งใจที่อยากจะยกระดับมะพร้าวน้ำหอมให้เป็นผลไม้ที่มีราคาที่ดีขึ้น คุณส้มตัดสินใจเรียนสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้เรื่องการผลิต การแปรรูปสร้างมูลค่าสินค้า มาพัฒนาธุรกิจครอบครัว

คุณส้ม บอกว่า ที่มาของชื่อแบรนด์ cococowboy farm เกิดจากคุณพ่อของคุณส้มนิยมสวมชุดคาวบอย เวลานำมะพร้าวน้ำหอมไปขายที่ตลาด ทำให้ผู้คนจดจำว่า มะพร้าวน้ำหอม ของพ่อค้าชุดคาวบอยมีรสชาติอร่อย คุณส้มเริ่มต้นสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่จดจำของตลาด ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย

หลังเรียนจบ ปี 2562 คุณส้มเริ่มสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพ มะพร้าวแปดริ้วให้เป็นที่รู้จัก ของผู้บริโภค ปี 2563 ประชาสัมพันธ์ให้คนแปดริ้วเริ่มรู้จักมะพร้าวน้ำหอม แบรนด์ cococowboy farm ยกระดับสวนมะพร้าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสวน ปี 2564 เปิดหน้าร้านออนไลน์และรับทำสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้า ปี 2565 ขยายสวนมะพร้าวน้ำหอม แบรนด์ cococowboy farm สาขา 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี

คุณส้ม กล่าวว่า ปัจจุบัน สวนมะพร้าวน้ำหอม cococowboy farm เน้นการบริหารจัดการมะพร้าวอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมสร้างจุดเด่นมะพร้าวและเน้นการรักษาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ  เริ่มจากการคัดเลือกมะพร้าวน้ำหอมหมูสีพันธุ์แท้ที่มีรสหอมหวาน ต้นเตี้ย และใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยยกระดับสวนมะพร้าวน้ำหอมให้ได้มาตรฐาน GAP นำนวัตกรรมอัจฉริยะเข้ามาช่วยยกระดับการผลิต เช่น การให้น้ำอัจฉริยะ การตรวจวัดสภาพอากาศในสวน การตรวจ DNA หามะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้ ทั้งดูแลจัดการสวนโดยผู้เชี่ยวชาญและ ยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) มะพร้าวน้ำหอมแปดริ้ว

สวนมะพร้าวน้ำหอม cococowboy farm จำหน่ายพันธุ์มะพร้าว ผลมะพร้าวสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 10 ชนิดเช่น มะพร้าวเผา วุ้นมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% บ้าบิ่นวาฟเฟิล ไอศกรีมมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว กาแฟมะพร้าว ฯลฯ สินค้ามีคุณภาพดี จนได้คัดเลือกเป็นสินค้า OTOP 5 ดาว ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปัจจุบัน สวนมะพร้าวน้ำหอม Cococowboy สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ยกระดับมะพร้าวน้ำหอมที่เพิ่มมูลค่า สามารถกำหนดราคาได้เอง ผู้บริโภคสามารถเห็นได้เลยถึงกระบวนการผลิต ทำให้เกิดความเชื่อมั่น หากใครสนใจอาชีพการทำสวนมะพร้าวน้ำหอมแวะเข้าไปเรียนรู้ได้ที่สวนแห่งนี้และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก Cococowboy สวนมะพร้าวน้ำหอมแปดริ้ว