เครือซีพี-สมาคมอนุรักษ์นกฯ จัดกิจกรรมชวนชมนก ‘CP Bird Walk’ ครั้งที่ 3 ส่งท้ายปีที่ มุ่งปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เครือซีพีร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และทรูปลูกปัญญา จัดกิจกรรมชวนชมนก ‘CP Bird Walk’ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565  ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นายเกษม ตั้งทรงศักดิ์ ที่ปรึกษาสำนักบริหารกิจการสัมพันธ์ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู ปลูกปัญญา พร้อมด้วยพนักงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจและชื่นชอบนกร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน เข้าร่วม

ดร.อาชว์

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์, สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และ ทรูปลูกปัญญา ริเริ่มให้มีการจัดกิจกรรมชวนชมนกในสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติในเมือง ใกล้แหล่งชุมชน โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 จัดที่สวนหลวง ร.9 กรุงเทพฯ และครั้งสุดท้ายของปีนี้ที่สถานตากอากาศบางปู นอกจากจุดประสงค์สำคัญที่ต้องการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์แล้วนั้น ยังต้องการร่วมเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว พ่อ แม่ และลูก ได้ใช้เวลาร่วมกัน

นายเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง กรรมการสมาคมอนุรักษ์นกฯ กล่าวว่า ในฐานะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม ชวนชมนก ‘CP Bird Walk’ ร่วมกับทางเครือซีพี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูปลูกปัญญา และองค์กรภาคประชาชนอย่างสมาคมอนุรักษ์นกฯ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคน และนกที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยผ่านทางกิจกรรมการศึกษาธรรมาชาติ ซึ่งครั้งนี้จัดที่สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของนกชายเลนอพยพ และเป็นสถานที่ดูนกที่สำคัญจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมชวนชมนก ‘CP Bird Walk’ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิตนกในธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ความรัก ความเข้าใจในธรรมชาติ จนนำไปสู่ความร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยปี 2566 จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ หรือโทร. 095-554-4193