ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมความรู้ “Digital Transformation”

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประธานเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ บริษัทBitkub World Tech จำกัด พร้อมด้วย คุณกฤษณพงศ์ นวลมณี ผู้ก่อตั้ง Sherio & Co. คุณวรพจน์ รื่นเริงวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชเซ่น เอ็นเนอร์จี้ จำกัด คุณธิติพันธ์ บุญมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด ผู้ให้บริการและพัฒนาแพลตฟอร์ม ฟาร์มบุ๊ค และ คุณวัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ที่ปรึกษา บริษัทBitkub World Tech จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจ

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 21031 ชั้น 3 อาคารเลิศสรรพวิทย์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)