หนุ่มพัทลุง เปลี่ยนทางปาล์มน้ำมันไร้ค่า ปั้นแบรนด์ “Palm Packaging” สร้างมูลค่าสูง

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ประมาณ 6 ล้านไร่ ในแต่ละปีจะก่อให้เกิดวัสดุเหลือใช้จากสวนปาล์มจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะทางปาล์มน้ำมัน ซึ่งถ้าหากมีการจัดการอย่างถูกวิธี ทางปาล์มน้ำมันก็ถือว่าเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี และเปรียบเสมือนตู้เซฟเก็บความชื้นในดิน แต่ในทางกลับกันถ้ามีมากเกินความจำเป็นก็ส่งผลเสียได้เหมือนกัน ทั้งเป็นแหล่งสะสมของสัตว์มีพิษ หรือถ้าในช่วงที่ฝนตกชุก ทางปาล์มน้ำมันในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง จากการที่ทางปาล์มน้ำมันไหลไปอุดตันทางระบายน้ำ กลายเป็นขยะที่ไร้ค่า

แต่ปัจจุบันทางปาล์มน้ำมันได้กลับกลายมาเป็นวัสดุมีมูลค่า จากฝีมือของกลุ่มหนุ่มใต้ลูกหลานเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ที่ได้นำเอาทางปาล์มน้ำมันมาแปรรูปออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษจากทางปาล์มน้ำมัน กระดาษห่อยืดอายุผักผลไม้ด้วยซิลเวอร์นาโน และหนังเทียมจากทางปาล์มน้ำมัน ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล

คุณชนาธิป หวังปาน หรือ คุณโอ ประธานกรรมการ บริษัท ปาล์มแพ็คเกจจิ้ง จำกัด

คุณชนาธิป หวังปาน หรือ คุณโอ ประธานกรรมการ บริษัท ปาล์มแพ็คเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง หนุ่มใต้หัวใจรักษ์โลก ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยใช้ทางปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งรอบสวน มาผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์กระดาษจากทางปาล์มน้ำมัน สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่า 10 เท่า

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการ U2T แฮกกาธอน 2021

คุณโอ เล่าให้ฟังว่า จุดเริ่มต้นของไอเดียการนำเอาทางปาล์มน้ำมันมาเป็นกระดาษ เกิดขึ้นจากที่บ้านของตนประกอบอาชีพทำสวนปาล์มกันมาอยู่แล้ว ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีวัสดุเหลือทิ้งจากปาล์มน้ำมันจำนวนมาก โดยเฉพาะทางปาล์มน้ำมันที่มีในปริมาณมากถึง 250 กิโลกรัม ต่อไร่ ที่สวนก็จะมีวิธีการจัดการโดยการนำไปทำเป็นปุ๋ย แต่ในกระบวนการนี้ต้องใช้เวลานานเป็นปีในการย่อยสลาย และด้วยปริมาณที่มีมากเกินความจำเป็น เพราะทางปาล์มต้องตัดทุกเดือน จึงเริ่มเกิดความสนใจและอยากพัฒนาเปลี่ยนจากขยะชีวมวลให้เกิดเป็นมูลค่า จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2564 ได้ค้นพบงานวิจัย การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากเส้นใยปาล์มน้ำมันกับยางธรรมชาติเพื่องานบรรจุภัณฑ์ทรงรูปสูง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์สมพร ชัยอารีย์กิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยงานวิจัยนี้จัดทำขึ้นตั้งแต่ในปี 2547 จึงได้ศึกษาหาข้อมูลจากงานวิจัยนี้จนได้ลงมือทำ และมีการพัฒนาแก้ไขจุดบกพร่องจนสำเร็จขึ้นมาเป็นกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติต้นแบบ

รับซื้อทางปาล์มน้ำมันจากชาวบ้าน กิโลกรัมละ 3 บาท
สมาชิกผู้ก่อตั้ง บริษัท ปาล์มแพ็คเกจจิ้ง จำกัด

“ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นบริษัท ปาล์มแพ็คเกจจิ้ง จำกัด ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ร่วมกับเพื่อนอีก 8 คน ที่มาจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งสายงานด้านวิศวะ สายงานด้านบัญชี สายงานด้านบริหาร ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านคุรุศาสตร์ โดยต่างคนต่างที่มา แต่มีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือการพัฒนางานของที่บ้านที่ประกอบอาชีพทำสวนปาล์มทั้งหมดที่รวมแล้วมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 200 ไร่ โดยที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ โครงการ U2T แฮกกาธอน มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด”

นำทางปาล์มน้ำมัน ใช้เฉพาะส่วนแกนใบ มาสับให้ได้ขนาด 1นิ้ว
นำมาเคลือบสารจากแป้งข้าว

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ จากทางปาล์มน้ำมัน

สำหรับขั้นตอนการผลิต คุณอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ได้ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจากปาล์มน้ำมัน นำทางปาล์มน้ำมันใช้เฉพาะส่วนแกนใบ มาสับให้ได้ขนาด 1 นิ้ว โดยทางปาล์มที่นำมาผลิตกระดาษ ส่วนหนึ่งเป็นของสมาชิกในกลุ่ม และอีกส่วนรับซื้อจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละ 3 บาท
  2. จากนั้นนำทางปาล์มน้ำมันที่ทำการสับได้ขนาดที่ต้องการแล้ว นำไปต้มกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อเยื่อแห้ง 1 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 90-110 องศา ใช้เวลาในการต้มนาน 4 ชั่วโมง
  3. นำมาล้างทำความสะอาดเพื่อให้โซเดียมไฮดรอกไซด์ออกให้หมด แล้วทำการบดเยื่อรอบที่ 1 จากนั้นฟอกเยื่อโดยใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 90-110 องศา แล้วล้างทำความสะอาด บดเยื่อรอบที่ 2 จนเยื่อละเอียด
  4. ลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน นำเยื่อเปียก 3,000 กรัม กระจายในแม่แบบกระดาษ จากนั้นนำแม่แบบไปตากแดด 3 ชั่วโมง แล้วนำมาเคลือบสารจากแป้งข้าว นำส่งให้กลับชาวบ้านในชุมชนพับเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ
บดเยื่อรอบที่ 1
ล้างทำความสะอาด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ “Palm Packaging”

  1. ใช้ระยะเวลาการย่อยสลาย 1-3 เดือน เมื่อเทียบกับกระดาษที่ทำจากต้นไม้
  2. มีความทนทานสูง รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ครึ่งกิโล ถึง 3 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของถุง
  3. ราคาถูกกว่ากระดาษที่ทำจากต้นไม้
  4. ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
  5. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะชีวมวล เฉลี่ย 1.5 ตัน ต่อเดือน
  6. เพิ่มมูลค่าจากขยะชีวมวล ชาวบ้านนำมาขายมูลค่าเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อนำมาผ่านกระบวนการแปรรูป มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า
ต้มเยื่อโดยใช้ NaoH ที่อุณหภูมิ 90-110 องศา

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
ตลาดมีความต้องการสูง

คุณโอ เล่าถึงภาพรวมของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของตนเองให้ฟังว่า ในขณะนี้กำลังการผลิตที่ทางบริษัทสามารถผลิตได้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเงินทุนสำหรับจัดซื้อเครื่องจักรที่เหมาะสมในการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพราะเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิตกระดาษในปัจจุบันค่อนข้างมีราคาที่สูงมากเป็น 10 ล้าน ยังไม่สามารถลงทุนไปถึงขั้นนั้นได้ จึงต้องประยุกต์ใช้เครื่องไทยประดิษฐ์ที่สั่งทำขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ตอบโจทย์กับแผนการตลาดข้างหน้า สำหรับการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากกว่าการผลิตถุงกระดาษเพียงอย่างเดียว

ผลิตภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ (ทางปาล์มน้ำมัน) สวยงาม ทันสมัย
ถุงกระดาษรักษ์โลก ตลาดมีความต้องการสูง

โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตทางปาล์มน้ำมันเดือนละ 1-2 ตัน ในอัตราส่วนทางปาล์มน้ำมัน 1 กิโลกรัม จะสามารถนำมาผลิตเป็นถุงกระดาษและสร้างมูลค่าได้มากถึง 10 เท่าตัว หรือขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปแปรรูป หากนำไปแปรรูปทำกระเป๋าหนังเทียม มูลค่าก็ยิ่งสูงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นำเยื่อกระจายในแม่แบบกระดาษ ขนาด 80×100 เซนติเมตร
ล้างทำความสะอาด บดเยื่อรอบที่ 2 จนเยื่อละเอียด

“ตอนนี้บรรจุภัณฑ์ Palm Packaging ของเรามีกลุ่มลูกค้าอยู่ 4 ประเภท คือ 1. ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2. ธุรกิจการจัดงานสัมมนา 3. ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ 4. ธุรกิจร้านยา เครื่องสำอาง โดยราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่ 5-13 บาท ต่อใบ ขึ้นอยู่กับขนาดของถุง สร้างยอดขายได้เดือนละ 3-4 พันใบ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ต้องการมากถึงเดือนละ 10,000-20,000 ใบ หากในอนาคตเราสามารถเดินตามแผนที่เราวางไว้ได้ คือจะไม่ผลิตกระดาษเพียงอย่างเดียว แต่จะเพิ่มไลน์ของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น จานกระดาษจากทางปาล์มน้ำมัน หนังเทียมจากทางปาล์มน้ำมัน และกระดาษห่อยืดอายุผักผลไม้ด้วยซิลเวอร์นาโน ที่มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้นานขึ้น ก็จะสามารถสร้างรายได้จากทางปาล์มน้ำมันได้มากถึง 300,000-400,000 ต่อเดือน” คุณโอ กล่าวทิ้งท้าย

ฟอกเยื่อโดยใช้ H2O2 ที่อุณหภูมิ 90-110 องศา
กระดาษห่อยืดอายุผักผลไม้ด้วยซิลเวอร์นาโน
รับซื้อทางปาล์มน้ำมันจากชาวบ้าน กิโลกรัมละ 3 บาท
หนังเทียม จากทางปาล์มน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ (ทางปาล์มน้ำมัน) สวยงาม ทันสมัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 083-604-1893 หรือติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก : Palm Packaging