เกษตรกรหนุ่มเชียงใหม่ ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม สร้างแบรนด์ “เบอเคซ่า”

เกษตรกรหนุ่ม จากตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เผยทีเด็ด ใช้นวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยร่วมกับภาครัฐ ผลิต “เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม” ภายใต้ แบรนด์ “เบอเคซ่า (BEUKEZA)” ด้วยใบรับรองมาตรฐานสินค้า MIT เน้นทำการตลาด และขายผ่านตลาดออนไลน์ โตสวนกระแสทั้งในและต่างประเทศ พร้อมขยายตลาดไปยังกลุ่ม CLMV จีน ปากีสถาน และอินเดีย ตั้งเป้าส่งออกปีนี้ 150-200 ตัน ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมดังกล่าวรวมแล้วมากกว่า 1,000 ไร่ พร้อมระดมทุนสตาร์ทอัพ ขยายธุรกิจ แบบครบวงจร

คุณณัฐพงษ์ ปันตา หรือ แม็ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม แบรนด์  “เบอเคซ่า” เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านเกษตร รวมทั้งมีพื้นฐานความรู้ในการทำเกษตรจากครอบครัว จึงได้ก่อตั้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในรูปแบบ ทะเบียนพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2555 ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินการจดทะเบียนรูปแบบบริษัท ในปี 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม และได้รับการรับรองสินค้ามาตรฐานของไทยสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจการค้าขาออก ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ใบอนุญาตส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และได้รับใบรับรองสินค้า MIT โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งการเป็นสมาชิกของสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

คุณณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า เมื่อหลายปีก่อนได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรมเกษตรของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง พร้อมกับได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม สายพันธุ์แท้ชั้นดี ที่ใช้นวัตกรรมและผ่านการวิจัย การปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพสูง จึงได้นำมาทดลองปลูกในหลายพื้นที่ที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลาย มีศักยภาพสูง ปรับตัวได้ดี ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ทนต่อโรค ต่อมาจึงได้ตัดสินใจปลูกผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการทำเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม และนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นแบรนด์ “เบอเคซ่า” เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมคุณภาพสูง จำหน่ายให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่ ต่อมาได้ขยายตลาดไปยังจังหวัดใกล้เคียง และเมื่อ 2-3 ปี มานี้ได้ขยายตลาดไปทั่วประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมกับยังสามารถขยายพื้นที่ปลูกด้วยการมีลูกไร่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

“ปัจจุบันเรามีลูกไร่และพื้นที่ปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม แล้วมากกว่า 1,000 ไร่ และจะเพิ่มพื้นที่ปลูกให้มากยิ่งขึ้นอีก เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้ตอบสนองความต้องการวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV รวมทั้งประเทศจีน เป็นประเทศที่มีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการเมล็ดพันธุ์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ประเทศเหล่านี้ยังไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเองได้ ในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปเปิดตลาดทดลองจำหน่ายในประเทศเมียนมา โดยได้มีการเปิดบริษัทลูกไว้สำหรับทำการตลาดที่เมืองพะโค คือ บริษัท เบอเคซ่า เมียนมาร์ จำกัด เพื่อช่วยทำด้านการตลาดการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าให้กับลูกค้าที่นั่นอีกด้วย”

จากผลความสำเร็จดังกล่าว ทาง บริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ แบรนด์ เบอเคซ่า (BEUKEZA) จึงได้วางเป็นวิสัยทัศน์ และทิศทางการทำธุรกิจตั้งแต่ปี 2564-2568 ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้น และสถานการณ์โควิด-19 โดยเรามีวิสัยทัศน์คือ “การเป็นแบรนด์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม คุณภาพดี มีมาตรฐานด้วยนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนของชุมชน” ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ต้องการสร้างแบรนด์ เบอเคซ่า (BEUKEZA) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมให้มีจุดเด่นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่ทุกคนซื้อได้

เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ด้วยการทำการวิจัย พัฒนา และใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงสายพันธุ์จากงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้สายพันธุ์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพดี มีมาตรฐาน สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรที่จะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ไทย ที่ทนต่อโรค และให้ผลผลิตเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อยู่ดีกินดี และมีความสุข อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนโยบายนวัตกรรมเพื่อสังคมของทางบริษัทเช่นกัน

โดยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของบริษัทคือ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบลูกผสมเดี่ยว (Hybrid Corn Seed) ภายใต้แบรนด์ เบอเคซ่า (BEUKEZA) ซึ่งสินค้าแต่ละตัวมีจุดเด่นดังนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวสายพันธุ์ใหม่ BKS 6619 และ BKS 6303 สองสายพันธุ์นี้เน้นการทำตลาดในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV โดยผลิตภัณฑ์ BKS 6619 ฝักใหญ่ และยาวมาก เมล็ดใหญ่ ผลผลิตสูง ต้านทานโรคทางใบ ลำต้นใหญ่ ตัดต้นทำข้าวโพดหมักได้ดี และผลิตภัณฑ์ BKS 6303 ฝักใหญ่ น้ำหนักดี ผลผลิตสูง ต้านทานโรคทางใบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ BKS 688 ฝักคู่ ยืนต้นนาน ทนทานโรค ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และผลิตภัณฑ์ BK 333 ฝักใหญ่ ลำต้นแข็งแรง หักเก็บ ใหญ่ ได้น้ำหนัก สายพันธุ์ที่ปรับตัวง่าย เพราะสามารถเก็บแห้งได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมทั้งในและต่างประเทศ

“ปัจจุบัน บริษัท มีเครือข่ายเกษตรพันธะสัญญา (Contact Farming) อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมกันมากกว่า 1,000 ไร่ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้กว่า 300 ตัน หรือมากกว่า โดยเรามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเครือข่ายเกษตรกร และพื้นที่การปลูกให้ได้ 5,000-10,000 ไร่ ภายใน 2-3 ปีนี้ เราตั้งเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปในกัมพูชาและลาว ตามลำดับ การสรรหาพันธมิตรธุรกิจด้านตัวแทนจำหน่ายในเมียนมาเพิ่มมากขึ้น ทั้งบริษัทท้องถิ่น หรือเป็นบริษัทของคนไทยที่ไปลงทุน และมีประสบการณ์ รวมทั้งความชำนาญในเครือข่ายของตลาดท้องถิ่น พร้อมทั้งตลาดใหม่ในอีกสองประเทศด้วยเช่นกัน โดยบริษัทได้วางแผนทำการตลาด และการขายแบบครบวงจร ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ พร้อมทั้งการให้ปรึกษาต่างๆ ร่วมกันกับพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศ CLMV รวมทั้งประเทศจีน และตลาดประเทศใหม่ เช่น อินเดีย ปากีสถาน โดยเราได้ตั้งเป้าหมายการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปขายยังประเทศเหล่านี้ ประมาณ 150-200 ตัน ในฤดูกาลปลูกของปี 2565-2566 นี้”

สนใจผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว แบรนด์ เบอเคซ่า (BEUKEZA) หรือร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย และร่วมลงทุน กับบริษัท ปันศิริ อกรีเค้าเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-753-8323