นวัตกรรมเด่นเมืองตรัง ผลงาน คนพันธุ์อาร์

จังหวัดตรัง เป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อของภาคใต้ และเป็นเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย ตลอดจนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ปัจจุบัน จังหวัดตรังมีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกอบด้วย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. แต่ละแห่งต่างร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมกำหนดแนวทาง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา โดยเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ

ดินปลูกจากเปลือกกุ้ง ได้รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ดินปลูกจากเปลือกกุ้ง ของวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

อำเภอปะเหลียน เป็นเมืองติดทะเล ชาวบ้านมีอาชีพทำประมง นิยมจับกุ้งมาแปรรูปเป็นกุ้งแห้ง สินค้าโอท็อปขายดีที่ได้สร้างรายได้ก้อนโต กระบวนการผลิตกุ้งแห้งมักมีขยะจากเศษเปลือกกุ้งหลงเหลือเป็นจำนวนมาก ชาวประมงมักนำมากองทิ้งไว้ตามต้นไม้พบว่า บริเวณจุดที่ทิ้งเศษเปลือกกุ้งไว้ ต้นไม้มักเจริญเติบโตได้ดี

ทีมนักวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จึงได้นำเปลือกกุ้งมาทำการศึกษาทดลองในรูปแบบต่างๆ พบว่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง จึงได้ผลิตเป็น “ดินปลูกจากเปลือกกุ้ง” ซึ่งเป็นดินปลูกสำเร็จรูปที่ปราศจากสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำปลูกได้ในทันที พืชผักที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

โชว์ดินปลูกจากเปลือกกุ้ง สินค้าขายดี

ดินปลูกจากเปลือกกุ้งมีส่วนผสมสำคัญ ประกอบด้วย มูลสัตว์ แกลบดิบ รำข้าว แกลบดำ ขุยมะพร้าว เปลือกกุ้ง หลังเตรียมวัตถุดิบครบตามสูตร ก็นำส่วนผสมทั้งหมดผสมคลุกเคล้าด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรเฉพาะจนเกิดกระบวนการย่อยสลาย ผสมด้วยหน้าดินคุณภาพ สัดส่วนให้เหมาะกับพืช บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนจำหน่ายดินปลูกจากเปลือกกุ้ง แก่ผู้สนใจในราคาถุงละ 30 บาท

เผยสูตรส่วนผสมดินปลูกจากเปลือกกุ้ง

ผู้ที่ทดลองใช้ดินปลูกจากเปลือกกุ้งต่างประทับใจในคุณภาพสินค้า เพราะช่วยให้พืชผักและผลไม้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ระบบดินและระบบนิเวศไม่เสื่อมโทรม ผลผลิตที่ได้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ดีต่อสุขภาพทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค หากใครสนใจสั่งซื้อผลงานชิ้นนี้ สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทร. 087-410-8596 ครูวิชาญ เส้งซ้าย หรือทาง เฟซบุ๊ก : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน หรือทาง ไลน์ไอดี : wichan_222

“กะปิผง ออร์แกนิค ทะเลหอม”

“กะปิผง ออร์แกนิค ทะเลหอม” ผลงานวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

“กันตัง” เป็นเมืองชายทะเล มีหมู่บ้านชาวประมงออกเรือหาปลา อาหารทะเลสดได้ง่ายตลอดทั้งปี ซึ่ง “กะปิกุ้งเคยแท้” เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีของชุมชนชาวประมง เพราะผลิตกะปิจากเนื้อกุ้งเคยแท้ที่เกิดเองตามธรรมชาติ เนื้อกะปิผ่านกระบวนการหมักกะปิที่ส่งต่อจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษ ทำให้กะปิกุ้งเคยที่ได้มีกลิ่นหอมไม่เค็มจัด กลิ่นไม่แรง นำไปใช้ปรุงอาหาร เมนูไหนก็อร่อยละมุนลิ้น

จากภูมิปัญญาชาวบ้านดังกล่าว สร้างแรงบันดาลใจนักวิจัยของวิทยาลัยการอาชีพกันตัง นำอาหารทะเลสดมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาประกอบธุรกิจ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิกุ้งเคยแท้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เป็น “กะปิผง ออร์แกนิค ตราทะเลหอม” เพราะสามารถเก็บได้นาน พกพาได้ง่ายสะดวกในการบริโภคและการจัดเก็บ และเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ประมง

“กะปิผง ออร์แกนิค ทะเลหอม” มีส่วนผสมสำคัญคือ กุ้งเคย 80 เปอร์เซ็นต์ เกลือทะเล 20 เปอร์เซ็นต์ วิธีการทำไม่ยุ่งยาก เริ่มจาก คัดเลือกกะปิออร์แกนิก ที่ผ่านกระบวนการหมัก จำนวน 20 วัน นำกะปิออร์แกนิก มาปั้นเป็นก้อนเล็กๆ นำกะปิออร์แกนิกที่ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ ใส่ในเตาอบ และอบด้วยความร้อนประมาณ 180 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที แล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็น (หรือจนกว่ากะปิจะมีความแห้งตามที่ต้องการ)

หลังจากนั้น นำกะปิออร์แกนิกที่อบด้วยความร้อนมาบดให้ละเอียดและกรองเอาเฉพาะเนื้อกะปิที่มีความละเอียด นำกะปิออร์แกนิกที่บดให้ละเอียดและกรองแล้วไปอบในเตาอบเพื่อปรับกลิ่นให้หอม เตรียมบรรจุภัณฑ์ และบรรจุกะปิผงลงในบรรจุภัณฑ์ เตรียมไว้เพื่อออกวางจำหน่าย “กะปิผง ออร์แกนิค ตราทะเลหอม” นำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น น้ำพริกกะปิ ข้าวคลุกกะปิ แกงเลียง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ “กะปิผง ออร์แกนิค ตราทะเลหอม” ขนาดบรรจุ 10 กรัม ได้ในราคาซองละ 19 บาท โดยติดต่อสั่งซื้อได้ทาง ไลน์ไอดี J.khawdum โทร. 088-941-5952 หรือทาง เฟซบุ๊ก ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วก.กันตัง

ไส้กรอกแกงไตปลา

ไส้กรอกแกงไตปลา ของวิทยาลัยการอาชีพตรัง

ไส้กรอก เป็นอาหารที่ทานง่าย ไม่เลอะเทอะและสะดวก แกงไตปลาก็เป็นอาหารพื้นเมืองภาคใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย วิทยาลัยการอาชีพตรังจึงได้คิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแกงไตปลา (Fish Kidney Sausage) ขึ้น เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์แกงไตปลาในรูปแบบที่แปลกใหม่ และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ไตปลา” ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารปักษ์ใต้ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง อีกทั้งยังสอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยส่งผ่านวัฒนธรรมการกิน และถือเป็นการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่นปักษ์ใต้ของจังหวัดตรังให้ยั่งยืน

เจ้าของผลงาน ไส้กรอกแกงไตปลา

ไส้กรอกแกงไตปลา มีส่วนผสมจากปลาซาบะ เครื่องแกง สมุนไพร เม็ดมะม่วงหิมพานต์ วิธีทำก็แสนง่าย เริ่มจากนำเนื้อปลาซาบะมาผสมกับเครื่องแกงไตปลา ปรุงรส เติมเครื่องสมุนไพรกรอกใส่ในไส้เทียม นำไปนึ่งไฟจนสุก นำไปตากแดดจนแห้งสนิท ปัจจุบัน มีไส้กรอกแกงไตปลา ขนาด 250 กรัม จำหน่ายแก่ผู้สนใจในราคา 99 บาท สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทาง ไลน์ไอดี : ไส้กรอกแกงไตปลา (Fish Kidney Sausages) เบอร์โทร. 099-024-6104, 080-704-9686 หรือทาง เฟซบุ๊ก : แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วก.ตรัง

ผลิตภัณฑ์ “พลูเคลียร์” 

ผลิตภัณฑ์ “พลูเคลียร์” ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ผลิตภัณฑ์ “พลูเคลียร์” (Plu clear) เป็นผลงานของนักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นการศึกษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนภาคใต้ ที่มักจะนำใบพลู (กินหมาก) ใบสดนำมาโขลก แล้วทาเพื่อบรรเทาอาการคัน ลมพิษและผดผื่นต่างๆ โดยนำใบพลูสดมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยจากใบพลู นำมาผสมกับวาสลีน พาราฟิน และน้ำมันระกำ จนได้ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งในรูปแบบแท่งสามารถหมุนปรับระดับได้ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการพกพา และช่วยบรรเทาอาการคันบริเวณผิวหนัง

เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ “พลูเคลียร์”

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ “พลูเคลียร์” (Plu clear) ขนาด 5 กรัม ได้ในราคา 69 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ทาง ไลน์ไอดี /โทร. 086-492-8490 และ 083-717-4707 หรือทาง เฟซบุ๊ก : Plu clear – พลูเคลียร์

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ เฟซบุ๊ก : อาชีวะ Marketplace