อบต.บ้านตุ่นเดินหน้าตั้งศูนย์เกษตรฯ รัฐให้ 2.5 ล.บวกงบสสส.7ล.

นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณมาให้ระดับฐานรากตำบลละ 2.5 ล้าน เพื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยประจำทุกแห่ง สำหรับ ตำบลบ้านตุ่น นั้นเป็นพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มาแล้ว ดังนั้นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรปลอดภัย จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ดำเนินกันมาอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อรัฐบาลตระหนักถึงความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม สนับสนุนงบประมาณมาให้ยิ่งทำให้ระบบการเรียนรู้ด้านเกษตรเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งการพาไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ประสบการณ์ยิ่งๆ ขึ้น

“พร้อมกันนี้ทาง ตำบลบ้านตุ่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องอาหารปลอดภัยจากสสส. 7 ล้านบาท ดำเนินการ 2 ปี คือ ปี 2560-2561 จึงนำมาบูรณาการร่วมกัน เดินหน้าเรื่องเกษตรปลอดภัยได้ครบวงจรและ ต่อยอดขยายพื้นที่ให้มากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัยทั้งตำบล”

ด้าน นางกัญญาณัฐ ศรีใจ รองนายกทต.งิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า มีการประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านเห็นด้วย และจะเข้าไปเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย ตำบลงิม จากนั้นจะนำออกมาทำขยายผลทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยงบประมาณดังกล่าว นำมาจัดสรรแต่ละหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมพร้อมกัน

ทั้งนี้ หมู่บ้านภายในเขต ทต.งิม มีการทำเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นการต่อยอดจากเกษตรปลอดภัยสู่อาหารปลอดภัย ด้วยการใช้สมุนไพรเป็นวัตถุประกอบอาหาร จะเห็นว่าปลอดภัยตั้งแต่การผลิตจนถึงการบริโภค เป็นผลดีที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพของประชาชน อีกทั้งกระจายงบประมาณลงมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด