ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity หนุนเกษตรกรคอนแทร็กฟาร์ม เดินหน้าสร้างอาหารมั่นคง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ความสำเร็จนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) มาใช้ในการเลี้ยงสุกร ช่วยป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันสู่เกษตรกรคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง ใช้ 100% ช่วยลดความเสี่ยงในอาชีพ สร้างอาหารมั่นคง (Food Security) และส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค นายสัตวแพทย์ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ นำระบบ Biosecurity ซึ่งเป็นมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่นำมาใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ติดต่อมาถึงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มได้ ถือเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในการเลี้ยงสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็น 1 ใน 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ พันธุ์ดี-อาหารดี-โรงเรือนดี-การจัดการดี-การป้องกันโรคดี ภายใต้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ซีพีเอฟดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้ง 5 หัวใจของการเลี้ยงสัตว์ ระบบ Biosecurity รวมทั้งนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยดำเนินงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ (Smart Farm) สู่เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย หรือ คอนแทร็กฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัย ปลอดโรค ปราศจากสารตกค้าง ได้มาตรฐาน ร่วมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร

“ปัจจุบันฟาร์มสุกรของซีพีเอฟทั้ง 98 แห่ง ดำเนินมาตรฐานฟาร์มตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานฟาร์มทั้งในส่วนของฟาร์มบริษัท และคอนแทร็กฟาร์มมิ่ง ใช้ระบบไบโอซีเคียวริตี้ 100% เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยเฉพาะโรค ASF ในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดสำคัญที่เกษตรกรทุกฟาร์มต้องป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อร่วมสนับสนุนนโยบาย Zero ASF หรือ ASF เป็นศูนย์ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างอาหารมั่นคงแก่ผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการปกป้องอาชีพแก่เกษตรกร ทำให้สามารถเดินหน้าอาชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสัตวแพทย์ดำเนิน กล่าว