Net Zero คืออะไร??

ในช่วงที่ผ่านมาเราคงได้ยินคำนี้กันมาบ่อยแต่อาจจะไม่รู้ว่ามันมีความสำคัญยังไง ซึ่งในความเป็นจริงเรื่อง Ner Zero นั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมาก และเป็นเรื่องที่เราทุกคนที่ต้องช่วยกัน รับผิดชอบ

 

Net Zero คือการ ‘ลด’ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ โดยสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศโลกด้วยวิธีการ “จำกัด” และ “กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเอง

 

พูดง่าย ๆ คือการใช้วิธีหักลบเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การฟื้นฟูป่า หรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงการทำกิจกรรมเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกฝังการรักษ์โลก เพื่อให้มีการผลักดันแนวความคิดเรื่องมลพิษที่ปล่อยออกมาต้องเท่ากับ ‘ศูนย์’

 

เราทุกคนสามารถทำ Net Zero ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์ แล้วหันมาเดินทางโดยใช้รถสาธารณะหรือปั่นจักรยานไปในที่ใกล้ ๆ แทน หรือจะหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงแดดก็ได้เช่นกัน

 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากนำเสนอกับทุกคนคือ โลก กำลังอ่อนแอเพราะถูกทำลายชั้นบรรยากาศ หากเราทุกคนยังคงนิ่งเฉย สักวันสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่สดใส และโลกใบนี้คงค่อย ๆ พังลงอย่างช้า ๆ แน่นอน

 

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #NetZero #โลกร้อน