เริ่มแล้ว! Chia Tai Field Day 2023 ชูนวัตกรรมเกษตรลดต้นทุน พร้อมเปิดตัวแตงโมแบล็กบอมบ์ ทรงหมอนลูกดำเจ้าแรกของไทย

เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย จัดงาน Chia Tai Field Day 2023 แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช นำเสนอเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย และความพร้อมในการพัฒนาสู่การเกษตรแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “Seeds of Success เมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ” ณ สถานีวิจัยเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อตอบรับเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค เมล็ดพันธุ์เจียไต๋จึงได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชให้มีความหลากหลาย มีคุณสมบัติในการเพิ่มผลิตผล เพิ่มความทนทานโรค รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้วงการเกษตรสามารถพัฒนาและก้าวสู่เกษตรแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน

นายสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด

นายสุภัทร เมฆิยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นการพัฒนาสายพันธุ์พืชว่า “เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ อยู่คู่กับเกษตรกรไทยและมุ่งมั่นส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพยาวนานกว่าศตวรรษ ซึ่งปัจจุบันด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน พฤติกรรมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเข้ามาของผลผลิตผลทางการเกษตรจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรต่างหาวิธีต่อยอดขีดความสามารถ  ด้วยเหตุผลนี้ เจียไต๋จึงมุ่งมั่นเสาะหาเทคโนโลยี และซูโลชั่นทางการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม หนึ่งในพันธกิจของเมล็ดพันธุ์เจียไต๋คือการพัฒนาสายพันธุ์พืชอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเกษตรกรเพาะปลูกได้อย่างมีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

โดยเจียไต๋มีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชทั้งในและต่างประเทศ 9 แห่ง รวมถึงสถานีวิจัยเชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อ 37 ปีที่แล้ว และล่าสุดเจียไต๋ได้เปิดอาคาร มนู เจียรวนนท์ ซึ่งเป็นห้องวิจัยแห่งใหม่ ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ล้ำสมัยเพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านไบโอเทคโนโลยี เช่น Molecular Biology และ Cell Biology รวมทั้งเทคโนโลยีด้านโรคพืช ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเจียไต๋ในการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ที่ส่งมอบความยั่งยืนทางอาหารให้กับผู้คนทั่วภูมิภาค”

นายชัยวุฒิ สมปาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการค้า ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด

นายชัยวุฒิ สมปาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการค้า ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวเสริมถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้ เจียไต๋ได้กลับมาจัดงาน Chia Tai Field Day อีกครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เจียไต๋ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของพืชผักในภูมิภาค ซึ่งในงานนี้ นอกจากจะได้พบกับสายพันธุ์พืชที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ได้ชมพันธุ์พืชใหม่ๆ อย่าง แตงโมแบล็กบอมบ์ 006 ที่เปิดตัวครั้งแรกในงาน และถือว่าเป็นแตงโมทรงหมอนลูกดำเจ้าแรกในไทยที่เจียไต๋ได้พัฒนาขึ้น โดยเกษตรกรและพันธมิตรธุรกิจของเจียไต๋จากทั่วโลกที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็นศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่เราตั้งใจส่งมอบ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะและโดรนเพื่อการเกษตร ที่แสดงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ที่พร้อมเติบโตและก้าวไปด้วยกันกับเกษตรกรและพันธมิตรทุกท่าน”

งาน Chia Tai Field Day 2023 นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด “Seeds of Success เมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จ” ผ่านการจัดแสดงทั้ง 4 โซน

เริ่มตั้งแต่โซนแรก “Happy Home Garden ผักสวนครัวสร้างความสุข” นำเสนอการสร้างแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยที่ทำได้ง่ายและสะดวกสบายภายในบ้าน ด้วยกิจกรรมการปลูกพืชผักของคนในครอบครัว

ต่อด้วยโซนที่สอง “Seed Innovation นวัตกรรมแห่งเมล็ดพันธุ์” นิทรรศการงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชของเจียไต๋ จัดแสดงแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยไบโอเทคโนโลยีที่ปลอดภัย พร้อมเปิดแปลงเกษตรสาธิตที่เพาะปลูกสายพันธุ์พืชคุณภาพ และนำเสนอพืชไฮไลท์ของปี เช่น ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสองสีน้องใหม่ แว็กซี่ ไอริส แฟงจอมทัพ และพิเศษกับการเผยโฉมครั้งแรกของแตงโมทรงหมอนลูกดำเจ้าแรกในไทย แตงโมแบล็กบอมบ์ 006 โดดเด่นด้วยเนื้อละเอียด รสชาติอร่อย หวาน กรอบ มีกลิ่นหอม ขนาดเมล็ดเล็ก ให้ทรงผลสวย สม่ำเสมอ น้ำหนักดี และทนต่อการขนส่ง ที่จะมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตลาดแตงโมของไทย

โซนที่สาม “Agriculture of the Future การเกษตรแห่งอนาคต” ชมการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนที่ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกและช่วยให้ได้ผลิตผลที่ดีตรงตามมาตรฐาน ซึ่งได้มีการสาธิตบินโดรนเพื่อการเกษตรประสิทธิภาพสูงจากฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) แบรนด์น้องใหม่ด้านนวัตกรรมการเกษตรของเจียไต๋ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวช่วสำคัญของเกษตรกรไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพช่วยทุ่นแรง ให้การทำเกษตรสมาร์ทและสะดวกยิ่งขึ้น

โซนที่สี่ “Farmer’s quality of life เกษตรกรยั่งยืน” จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของเกษตกรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ใช้เมล็ดพันธุ์เจียไต๋ สะท้อนความตั้งใจของเจียไต๋ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

งาน Chia Tai Field Day 2023 ในครั้งนี้ นอกจากนำเสนอศกยภาพด้านการวิจัยและปรับปรุงสายพันธุ์พืชของเจียไต๋แล้ว ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการเป็นแหล่งกำเนิดอาหารคุณภาพ ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาหารคุณภาพ ช่วยเติมเต็มความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน