ธีธัช สุขสะอาด หน้าเสื่อแก้ยางวูบ

งานเข้าประเดิมเก้าผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คนแรก

เมื่อราคายางพาราตกต่ำ แม้พยายามแก้ปัญหา แต่ก็ยังไม่ถูกอก ทันใจเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ

ถึงขั้นล่ารายชื่อ ขับพ้นการดำรงตำแหน่งปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท มหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ The University of Melbourne, Australia

จบดอกเตอร์ ดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ Victoria University, Australia

ผ่านงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปี 2553-2557 ผอ.องค์การตลาด 2552-2553 ที่ปรึกษาองค์การค้าของ สก.สค. กำกับดูแลการดำเนินแผนฟื้นฟูกิจการองค์การค้า สก.สค.

2549-2551 กรรมการบริหารองค์การค้าของ สก.สค. องค์การค้าของสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรด้านการศึกษา

2552-2553 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอำนวยการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ฯลฯ

2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ในกลุ่มบริษัท แอดว๊านซ์ อะโกร

2546-2547 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท รามสแควร์ จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือ กลุ่มบริษัทบ้านฉาง 2541-2543 ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดีบีเอ แมเนจเม็นท์ (ประเทศออสเตรเลีย) จำกัด บริษัท อสังหาริมทรัพย์ และกิจการอื่นๆ ในเครือ กลุ่มบริษัทล๊อกซเล่ย์

บอร์ด กยท.ไฟเขียวนั่งเก้าอี้ผู้ว่าการและ ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ขอให้ชาวสวนเชื่อมั่นมาตรการแก้ไขต่างๆ

ฟันธงราคายางจะกลับสู่ปกติโดยเร็ว ขณะที่เกษตรกรล่าชื่อรอแล้ว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน