ผลการประกวดผลไม้ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การจัดงานรูปแบบ Carbon Neutrality ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมการประกวดผลไม้ขึ้น โดยจัดให้มีการประกวดผลไม้ 18 ประเภท

สำหรับผลการประกวดผลไม้แต่ละชนิด มีดังต่อไปนี้

– ขนุน ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 นพพล ตั้งวิชัย รางวัลที่ 2 นพพล ตั้งวิชัย รางวัลที่ 3 สินธุ์ เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 นพพล ตั้งวิชัย และรางวัลที่ 5 สินธุ์ เต๊กสงวน

– ชมพู่ ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 2 ชาตรี เต๊กสงวน รางวัลที่ 3 สมชาย เจริญสุข รางวัลที่ 4 ชาตรี เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน

– ฝรั่งผลเล็ก ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 สุนิสา เต๊กสงวน รางวัลที่ 2 สุนิสา เต๊กสงวน รางวัลที่ 3 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 สุนิสา เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 สุนิสา เต๊กสงวน

– ฝรั่งผลโต ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 2 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 3 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน

– กล้วยหอมทอง รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 3 สินธุ์ เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 สินธุ์ เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 สินธุ์ เต๊กสงวน

– กล้วยไข่ รางวัลที่ 1 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 2 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 3 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน

– กล้วยน้ำว้า รางวัลที่ 1 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 2 สินธุ์ เต๊กสงวน รางวัลที่ 3 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 สินธุ์ เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 น้ำผึ้ง เต๊กสงวน

– มะม่วงผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 ปราโมทย์ วรชาติตระกูล รางวัลที่ 2 ปราโมทย์ วรชาติตระกูล รางวัลที่ 3 ปราโมทย์ วรชาติตระกูล รางวัลที่ 4 ปราโมทย์ วรชาติตระกูล และรางวัลที่ 5 เสียมฮง ตั้งวิชัย

– มะม่วงดิบ ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 นกเอี้ยง เกตุแก้ว รางวัลที่ 2 เสียมฮง ตั้งวิชัย รางวัลที่ 3 เสียมฮง ตั้งวิชัย รางวัลที่ 4 เสียมฮง ตั้งวิชัย และรางวัลที่ 5 เสียมฮง ตั้งวิชัย

– มะละกอผลสุก ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 นพพล ตั้งวิชัย รางวัลที่ 2 นพพล ตั้งวิชัย รางวัลที่ 3 สินธุ์ เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 สินธุ์ เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 สินธุ์ เต๊กสงวน

– ส้มโอ เนื้อสีชมพู/แดง รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 2 เชาวรัตน์ รักษาผล รางวัลที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 4 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ 5 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

– ส้มโอ เนื้อสีขาว/เหลือง รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ 2 ระวีวรรณ บริบูรณ์ รางวัลที่ 3 ระวีวรรณ บริบูรณ์ รางวัลที่ 4 ระวีวรรณ บริบูรณ์ และรางวัลที่ 5 ระวีวรรณ บริบูรณ์

– ลำไย ไม่จำกัดพันธุ์ รางวัลที่ 1 สินธุ์ เต๊กสงวน รางวัลที่ 2 สินธุ์ เต๊กสงวน รางวัลที่ 3 สินธุ์ เต๊กสงวน รางวัลที่ 4 สินธุ์ เต๊กสงวน และรางวัลที่ 5 สินธุ์ เต๊กสงวน

– มะพร้าวน้ำหอม รางวัลที่ 1 ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ พึ่งพเดช รางวัลที่ 2 วรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล รางวัลที่ 3 ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ พึ่งพเดช รางวัลที่ 4 วรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล และรางวัลที่ 5 อาทิตย์ สุพรม