ลำไยส่อราคาร่วง พ่อค้ายังไม่รับซื้อ

ตัดแต่งผลให้เหลือที่ช่อ ประมาณ 50-70 ผล/ช่อ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ ทำให้เพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ 4,500 บาท/ไร่

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ผลผลิตลำไยดี เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง คาดที่เชียงใหม่มีปริมาณกว่า 130,000 ตัน มูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาท ต้นฤดูผลิตมีลำไยออกตลาดแล้ว 7-8% เท่าที่ตรวจสอบพบว่าคุณภาพลำไยยังไม่เต็มที่ ทำให้ราคาไม่สูงมากนัก เกรด AA กิโลกรัมละ 17 บาท ช่วง 4-5 วัน ที่ผ่านมา ราคาลำไยลดลง 1-2 บาท ต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตสูงกว่าปีที่แล้ว 10% และล้งที่รับซื้ออ้างว่า จีนและอินโดนีเซีย ที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ยังไม่รับซื้อ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด บูรณาการด้านตลาด ทั้งส่งออก และจำหน่ายในประเทศ พร้อมส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดูมากขึ้น เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำ

ว่าที่ ร.ต.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 ดูแลพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปีนี้ผลผลิตลำไยภาคเหนือ รวม 370,000 ตัน ด้านการตลาดจะกระจายไปยังโรงงานแปรรูป ตลาดส่งออก พร้อมเปิดขายทางออนไลน์ เพื่อกระจายผลผลิตให้มากที่สุด ล่าสุด มีบริษัทจีน 2 แห่ง รับซื้อลำไยเพื่ออบแห้ง 60,000 ตัน เชื่อว่าลำไยไม่ล้นตลาด ราคาอยู่ระดับปานกลางเกษตรกรพออยู่ได้

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน