“ตากฟ้า 8” ฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์รักษ์โลก

กรมวิชาการเกษตร อวดโฉมฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 8 คุณสมบัติพิเศษตอบโจทย์ครบทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค เส้นใยสั้นสีน้ำตาลตามธรรมชาติ ไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม ให้ผลผลิตสูง ทนทานแมลงศัตรูฝ้าย ต้านโรคใบหงิก อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ทรงต้นโปร่งดูแลรักษาง่าย ถูกใจสายรักษ์โลก

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อให้ได้พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสั้นสีน้ำตาล ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูฝ้าย ใช้ชื่อว่า “ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8”

ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8 เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ฝ้ายระหว่างฝ้ายเส้นใยสั้น ใบขนที่ทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย คือพันธุ์ AKH4 ซึ่งมีเส้นใยสีขาว ผลผลิตสูง และอายุการเก็บเกี่ยวสั้น โดยใช้เป็นพันธุ์แม่กับพันธุ์ตากฟ้า 3 เส้นใยสั้นสีน้ำตาล และต้านทานต่อโรคใบหงิกใช้เป็นพันธุ์พ่อ จากการประเมินผลผลิต และศึกษาข้อมูลจำเพาะของสายพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี 2556-2562 พบว่า ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8 มีลักษณะเด่นเส้นใยสั้นสีน้ำตาลธรรมชาติ ให้ผลผลิตสูงถึง 154 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคใบหงิก และทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยว 117-147 วัน ซึ่งสั้นกว่าพันธุ์ตากฟ้าประมาณ 10 วัน

ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8 จัดเป็นฝ้ายน้อยหรือฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง และมีลักษณะดีเด่นคือ ต้านทานต่อโรคใบหงิก และจากการที่เป็นพันธุ์ฝ้ายที่มีลักษณะใบขนทำให้ทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย เนื่องจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายมักชอบเข้าทำลายฝ้ายที่มีใบเรียบมากกว่าฝ้ายใบขน จึงสามารถลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้ายลงได้