Young Smart Farmer กับผักไฮโดรโปนิกส์ ทางรอดยุคโควิด-19

จากสาวเมืองกรุง มุ่งสู่บ้านเกิด คุณรุ่งฟ้า วชิรถาวรชัย อดีตพนักงานประจำบริษัทเอกชนในกรุงเทพฯ ปัจจุบันได้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการเกษตร และได้ผ่านการอบรมเป็น Young Smart Farmer

คุณรุ่งฟ้า วชิรถาวรชัย (ฟ้า) Young Smart Farmer

เหตุผลในการกลับมาอยู่บ้านในครั้งนี้ คุณฟ้า บอกว่า ไม่ได้มีอะไรมาก แค่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ ได้มีเวลาเลี้ยงดูสอนลูกน้อยได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และอยากพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองด้วย จึงหันมาเลือกทำการเกษตร เพราะการเกษตรสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัว สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสลัดจึงเป็นทางเลือกและได้ประเมินความสนใจของธุรกิจแล้วว่ายังมีโอกาสทางการตลาดสำหรับเทรนด์คนรักสุขภาพและอาหารปลอดภัยของกลุ่มลูกค้าในจังหวัดตรัง และทำเลเหมาะสมไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ได้เริ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ชื่อว่า “สวนผักข้างบ้าน” BesideHome Farm

เกษตรจังหวัดตรัง ได้เยี่ยมเยียน

ตั้งอยู่ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง ฟาร์มปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ ปลอดสารพิษ ไร้ยาฆ่าแมลง 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ทั้งปลีกและส่ง ได้แก่ กรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce) เรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) เรดคอรัล (Red Coral Lettuce) กรีนคอส (Green Cos Lettuce) เบบี้คอส (Baby Cos Lettuce) ฟินเลไอซ์เบิร์ก (Frillice Iceberg) บัตเตอร์เฮด (Butterhead Lettuce)

ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสันตรัง

ปัจจุบันได้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 2 ปี จำหน่ายทางเพจเฟซบุ๊ก สวนผักข้างบ้าน BesideHome Farm กลุ่มคนรักสุขภาพ ตลาดจริงใจ และท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสันตรัง ได้รับการตอบรับของลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้มีรายได้เพิ่มจากเดิมเป็น 2-3 เท่า

ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์

คุณรุ่งฟ้า เล่าว่า การได้เข้ามาเป็น Young Smart Farmer ของจังหวัดตรัง ทำให้ได้เครือข่ายของเพื่อนเกษตรด้วยกัน นอกจากนี้แล้ว มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่พึ่งพาตนเองได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นโดยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตรสามารถทดแทนเกษตรกรสูงอายุและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยจะต้องมีศักยภาพสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรจนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย มีฐานการตลาดที่กว้างขึ้น มีการขยายผลสู่ชุมชน และผู้ต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องของผักไฮโดรโปนิกส์ แนะนำให้ความรู้เป็นวิทยากรในการปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ที่ สวนผักข้างบ้าน อีกด้วย

นับได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย จนเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ