6 เดือนยอดตั้งบริษัทพุ่ง เอกชนเชื่อเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้อง

6 เดือนยอดตั้งบริษัทพุ่ง เอกชนเชื่อเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้อง พาณิชย์เผยครึ่งปีแรก 2560 ยอดจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนบริษัทพุ่ง 35,942 ราย มูลค่า 164,281 ล้าน เพิ่มขึ้น 13% เอกชนเชื่อมั่นแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง แถมเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มกำลังซื้อครัวเรือน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2560 และครึ่งปีแรก 2560 (มกราคม-มิถุนายน) ว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 6,525 ราย เพิ่มขึ้น 693 ราย คิดเป็น 12% เมื่อเทียบกับ เดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 5,832 ราย และเพิ่มขึ้น 609 ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 จำนวน 5,916 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกมีจำนวน 1,548 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 474 ราย คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 1,074 ราย

มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2560 มีทั้งสิ้น 40,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9,505 ล้านบาท คิดเป็น 30% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 31,411 ล้านบาท และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 23,114 ล้านบาท คิดเป็น 130% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ซึ่งมีจำนวน 17,802 ล้านบาท

ธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 610 ราย อสังหาริมทรัพย์ 354 ราย ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 198 ราย ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 168 ราย และขนส่งและขนถ่ายสินค้า 142 ราย ตามลำดับ

ห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 1,396,254 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 21.00 ล้านล้านบาท มีห้าง หุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 665,618 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 16.22 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 484,649 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,174 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,795 ราย

สำหรับครึ่งปีแรก 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 35,942 ราย มูลค่าจดทะเบียนทั้งสิ้น 164,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) 3,446 ราย คิดเป็น 11% และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มกราคม-มิถุนายน 2559) เพิ่มขึ้น จำนวน 4,150 ราย คิดเป็น 13% สำหรับ การจดทะเบียนเลิกในครึ่งปีแรก 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีจำนวน 6,481 ราย ลดลง จำนวน 7,623 ราย คิดเป็น 54% เมื่อเทียบกับ ครึ่งปีหลังที่ผ่านมา (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางฟื้นตัวขึ้น และมีเม็ดเงินภาครัฐ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือน ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดีขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด