เกษตรฯนำร่องนวัตกรรม Agri-map Mobile ระบบ ISO ปรับพื้นที่เพาะปลูก 2 แสนไร่ ก.ย.นี้

เกษตรฯ ใช้อะกรี-แมพปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสม 200,000 ไร่ คาดเปิดใช้อะกรี-แมพโมบายบนระบบ ios เดือนก.ย.นี้ ชี้คนทั่วไปพอใจให้ 4.3 จากเต็ม 5 คะแนน

สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้นำแผนที่อะกรี-แมพ มาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมแล้วประมาณ 200,000 ไร่ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับหลายโครงการ อาทิ จังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่แห้งแล้ง แต่เดิมทำการเกษตรก็ให้เปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์แทน พื้นที่บางส่วนที่ปลูกข้าว ก็อาจจะมีการลดไม่ให้ปลูกข้าวมากเกินไปให้ปลูกอื่นแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เกษตรกรหลายพื้นที่ได้เอาแผนที่อะกรี-แมพมาวางแผนในการดำเนินการด้านการเกษตรด้วย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดให้ใช้อะกรี-แมพโมบาย 2 เดือนแล้วในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งคาดว่าอีก 1 เดือนหรือภายในเดือนก.ย. จะสามารถเปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการไอโอเอสได้ โดยจากข้อมูลปัจจุบันมีผู้โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกว่า 5,000 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีคนใช้งานแล้วกว่า 10,000 ครั้ง อย่างไรก็ตามอะกรี-แมพโมบาย มีคนให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 คะแนน จากเต็ม 5 คะแนนมากที่สุด เนื่องจากเข้าใจข้อมูลบนแอพพลิเคชั่น

“การที่จะดูว่าเกษตรกรมาใช้แอพลิเคชั่นนี้หรือไม่ จะสังเกตุจากการปักหมุดในพื้นที่ และการเสริ์ชหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปีหน้าตั้งเป้าจะให้มีข้อมูลคาดการณ์มากกว่านี้ อาทิ ผลผลิตให้แม่นยำ ด้านราคาที่อิงตลาดตามจริง เป็นต้น ซึ่งการที่จะทำให้อะกรี-แมพ ประสบความสำเร็จ รัฐบาลต้องกำหนดนโนบายให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามข้อมูลในแอพพลิเคชั่นจะมีการคาดการณ์ถึงระดับจังหวัดและอำเภอ ลงลึกข้อมูลไปในพื้นที่นั้นๆ ไม่ได้คาดการณ์โดยรวมทั้งประเทศซึ่งจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ โดยข้อมูลที่มีความแม่นยำ คือ ดิน อากาศ และน้ำ เนื่องจากมีปัจจัยที่ทำให้เกิดความผันแปรไม่มาก”

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์