โรงเรือนปลูกพืช แบบไหนเหมาะกับปลูกพืชอะไร?

โรงเรือนปลูกพืช ช่วยให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกพืช โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากๆ สภาพอากาศแปรปรวน ทั้งอุณหภูมิ ลม และปริมาณฝนที่ไม่สม่ำเสมอ รวมไปถึงการปลูกพืชนอกฤดู พืชที่มีราคาสูงหรือปลูกพืชเมืองหนาว โดยที่ไม่มีแมลงมารบกวน จะต้องมีสถานที่พร้อม เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาทำลายพืชที่ปลูก โรงเรือนคืออีกตัวช่วยสำหรับเกษตรกร สามารถปลูกพืชได้โดยไม่ได้รับความเสียหายไม่ส่งผลกับผลผลิต

โรงเรือนยุคนี้มีระบบควบคุม ทั้งอุณหภูมิ น้ำ แสง การใส่ปุ๋ย ช่วยป้องกันโรคและแมลงในโรงเรือนได้ ทำให้เกษตรกรพร้อมที่จะก้าวสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้ สามารถควบคุมปัจจัยทุกตัวที่มีผลต่อพืชได้ทั้งหมด ช่วยลดต้นทุนสารเคมี ยากำจัดแมลง

ข้อดีของการปลูกผักในโรงเรือน

-ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ดี

-ช่วยรักษาความชื้น และอุณหภูมิภายในได้ตามต้องการ

-ปลูกผักนอกฤดูได้ ผักเหล่านี้จึงมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น เมื่อปลูกอยู่ในโรงเรือนจึงสามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลได้ดี

-ดูแลง่าย สามารถควบคุมการเกิดของแมลง วัชพืช และการขาดธาตุอาหารของพืชได้ง่ายกว่า

-สามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้

-ผักที่ปลูกมีคุณภาพ ด้วยกรรมวิธีการปลูก การดูแลและการกำจัดศัตรูพืช ทำให้ผักที่ปลูกได้มีคุณภาพและประโยชน์ที่ครบถ้วน ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย

ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และวัสดุในการก่อสร้างโรงเรือน ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีราคาที่ต่างกัน ขนาดเล็กๆ ราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่น ตามขนาดไซซ์ที่ต้องการ

1.โรงเรือนทรงโค้ง

เป็นทรงที่นิยมมากในบ้านเรา รูปทรงมีความทันสมัย สามารถปลูกผักได้เกือบทุกชนิด เป็นโรงเรือนราคาประหยัด สามารถต้านทานกับแรงลมที่เข้ามาปะทะได้ดี เพราะลักษณะที่โค้งจะทำให้ลมไหลผ่านได้ง่ายขึ้น ส่วนการระบายอากาศอาศัยการถ่ายเทอากาศจากด้านข้างโรงเรือนผ่านตาข่ายกันแมลง

• เหมาะสำหรับปลูกพืชเถาเลื้อย เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป เป็นต้น

• เหมาะสำหรับการเพาะกล้าพืชทุกชนิด เช่น ผัก ดอกไม้ ไม้ผล ปาล์ม และยางพารา เป็นต้น

• เหมาะสำหรับโรงอบ เช่น พืชสมุนไพร พริกแห้ง เป็นต้น

2.โรงเรือนทรงจั่ว 2 ชั้น

เป็นโรงเรือนทรงสูงมีความสามารถในการระบายอากาศได้ดีกว่าแบบหลังคาระบายอากาศ น้ำไม่สาดเข้าด้านในโรงเรือนเมื่อมีฝนตก เหมาะสำหรับพื้นที่เขตร้อนอย่างในประเทศไทย มีช่องระบายอากาศ 2 ด้าน ปิดมุ้งตาข่ายกันแมลงด้านบน เพื่อถ่ายเทความร้อนออกได้เร็ว

• เหมาะสำหรับพืชที่มีความสูงหรือเถาเลื้อยที่ต้องการขึ้นค้าง เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป มะเขือเทศเชอร์รี่ พริกหวาน

 

3.โรงเรือนกอไก่หรือฟันเลื่อย

ตรงหลังคามีช่องเปิด ช่วยลดอุณหภูมิโรงเรือนได้ดีกว่าโรงเรือนแบบปกติ เพิ่มอัตราหมุนเวียนอากาศให้สูงขึ้น เหมาะกับลักษณะอากาศแบบประเทศไทย นิยมใช้ในโรงเรือนที่ปลูกพืชเชิงการค้า มีช่องระบายอากาศ 1 ด้าน ปิดมุ้งตาข่ายกันแมลงด้านบน เพื่อถ่ายเทความร้อนออกได้เร็ว ระบายอากาศ ทำได้ทั้งด้านข้างและด้านบน มีอัตราการระบายอากาศสูง

• เหมาะสำหรับพืชที่มีความสูงหรือเถาเลื้อยที่ต้องการขึ้นค้าง เช่น แตงโม เมล่อน แคนตาลูป มะเขือเทศเชอร์รี่ พริกหวาน