“เขากะโหลกฟาร์ม” ผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกผักให้ดีที่สุด ที่ปราณบุรี

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป มีผู้คร่ำหวอดในวงการนี้จำนวนมากชนิดเชี่ยวชาญทุกเรื่องตั้งแต่การปลูกไปถึงการเก็บขาย ทำคลิปแนะนำวิธีปลูก การดูแล ใส่ปุ๋ย แหล่งขายอุปกรณ์ปลูก ฯลฯ ออกมามากมาย ใครอยากรู้หาดูได้ในยูทูบ

อีกทั้งอุปกรณ์ราคาถูกลงกว่าสมัยเริ่มแรก บางรายสามารถดัดแปลงใช้วัสดุที่หาง่ายช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ปลูกได้ทั้งพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปลูกได้ทุกที่ ไม่มีขอบเขต ไม่ว่าจะปลูกจำนวนน้อยเพื่อใช้บริโภคเองภายในครัวเรือนตามบ้าน ตามอาคารที่พักอาศัย หรือต้องการจำนวนมากปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นโรงเรือนในเชิงธุรกิจ ส่วนความต่างของคุณภาพผักขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การปลูก

เขากะโหลกฟาร์ม

“เขากะโหลกฟาร์ม” เป็นฟาร์มปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกผักทุกชนิดด้วยความใส่ใจเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP สามารถตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการปลูกได้ โดยยึดแนวคิด “ไม่ต้องการปลูกผักเพียงให้ดีและมีคุณภาพ แต่ต้องมีรสอร่อยถูกใจด้วย”

คุณพีระพงษ์ คงมาก หรือ คุณแชมป์ เจ้าของฟาร์ม

คุณพีระพงษ์ คงมาก หรือ คุณแชมป์ เจ้าของฟาร์มบอกถึงความตั้งใจปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขายว่าเน้นปลูกขายตรงให้กับผู้บริโภค ให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยมากกว่ารูปลักษณ์ ชนิดผักที่ปลูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผักสลัดที่แยกย่อยปลูกประมาณ 5-6 ชนิด อย่างกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด เรดคอลลอน เรดปัตตาเวีย ฟินเล่ย์ กับกลุ่มผักไทย อย่างคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง และอื่นๆ อีกหลายชนิด

ทยอยเก็บผักส่งขาย

รูปแบบการปลูกมีทั้งแบบโรงเรือนบนโต๊ะยกพื้น กับปลูกในดินบนพื้นราบ ถ้าปลูกแบบโต๊ะมีจำนวนทั้งสิ้น 40 โต๊ะ แบ่งเป็น 2 แห่ง คือที่ปราณบุรีจำนวน 30 โต๊ะ กับที่นครปฐมจำนวน 10 โต๊ะ ขนาดโต๊ะปลูก 2 คูณ 6 เมตร แต่ละโต๊ะมีจำนวน 10 ราง รางละ 30 ต้น ห่างต้นละ 20 เซนติเมตร รวมโต๊ะละ 300 ต้น

ขึ้นฉ่ายปลูกที่ฟาร์มนครปฐม ต้นใหญ่ สมบูรณ์

เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดซื้อมาจากบริษัทที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพราะต้องการคุณภาพ มาตรฐาน แม้ราคาจะมากกว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพผลผลิตที่ได้ถือว่าคุ้มกว่า มีอัตราการงอกดีกว่า รสชาติ ความสมบูรณ์ทุกต้น สามารถควบคุมและวางแผนการปลูกได้แน่นอนตามที่ต้องการ

ปลูกผักกลางแจ้งที่เขากะโหลก ผักต้นใหญ่เพราะมีระบบจัดการที่ดี 

พิถีพิถันทุกขั้นตอนปลูก

เพาะเมล็ดพันธุ์ในฟองน้ำใช้เวลา 48 ชั่วโมง แล้วนำออกตากแดดอ่อนอย่าให้นานกว่า 48 ชั่วโมงเพราะลำต้นอาจยืดตัวสูงเพื่อหาแดดเอง ทำให้โครงสร้างต้นไม่สมบูรณ์

เมื่อแตกใบเลี้ยง 2 ใบหมั่นตรวจดูปริมาณน้ำเลี้ยงในภาชนะให้มีปริมาณที่พอเหมาะ ในช่วงนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะในเมล็ดพันธุ์มีแร่ธาตุอาหารอยู่ หลังจากนั้นประมาณ 7 วันจึงเริ่มแตกใบจริงแล้วจึงย้ายต้นไปอยู่ที่โต๊ะอนุบาล แล้วจึงเริ่มใส่ปุ๋ยสูตรอ่อนๆ ก่อนเพื่อให้รากที่งอกออกมาใหม่คุ้นเคยกับปุ๋ย แล้วเมื่อครบ 3 สัปดาห์จะย้ายจากโต๊ะอนุบาลไปปลูกยังโต๊ะจริง แล้วจึงปรับสูตรปุ๋ยอีกครั้งให้เหมาะสม โดยจะปลูกต่อไปอีก 3 สัปดาห์แล้วจึงเก็บผลผลิตขายได้

กวางตุ้งฮ่องเต้ที่ปลูกในน้ำมีความสมบูรณ์ต้นใหญ่

คุณแชมป์ เพิ่มเติมว่า ได้วางแผนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไว้จำนวน 3 โต๊ะ แต่ละโต๊ะใช้วิธีบริหารจัดการเรื่องปุ๋ยและน้ำ แนวทางนี้จะทยอยเก็บทีละโต๊ะโดยไม่ต้องสต๊อกผักไว้ซึ่งจะช่วยให้ผักที่เก็บแต่ละรุ่นมีความสด ใหม่ กรอบ โดยไม่จำเป็นต้องนำไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนขาย แล้วยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟได้ด้วย

น้ำที่ใช้เป็นระบบน้ำวนเป็นบ่อแยกแต่ละโต๊ะปลูกร่วมกับปั๊มที่นำปั๊มของตู้เลี้ยงปลามาใช้เพราะเป็นขนาดที่เหมาะสมกับขนาดจำนวนปลูกที่ไม่มาก

ผักเคลอินทรีย์

โรคที่พบเป็นเชื้อราจะแก้ไขที่ใช้ไตรโคเดอร์ม่า แล้วมักพบบ่อยเมื่อมีความชื้นมาก อย่างไรก็ตาม จะแก้ที่ต้นทางด้วยการนำอุปกรณ์ปลูกมาล้างรางปลูกและดูแลความสะอาดรางปลูก ตากแดดจัดเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพราะหากระบบปลูกผักสกปรก จะส่งผลถึงผลผลิตที่ได้รับได้ เชื้อโรคที่สะสมในรางปลูกสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อน YSF ประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่เกษตรแวะเยี่ยมฟาร์มแบ่งปันความรู้

ส่วนศัตรูพืชเจอหนอนผีเสื้อมักจะไข่เกาะตามต้นและใบโดยมากจะตัดทิ้งเพื่อตัดวงจร แต่หากมีความจำเป็นต้องพึ่งยาฆ่าแมลงก็จะใช้ในปริมาณเล็กน้อยหรือตามเกณฑ์มาตรฐาน GAP แล้วมักจะปล่อยเวลาเก็บผลผลิตให้ยาวขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างจริง

ระบบรากสมบูรณ์

ตลาดจำหน่ายเจาะกลุ่มตามสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือโรงแรมที่จำเป็นต้องใช้ผักชนิดนี้ทำอาหาร กลุ่มนี้ทางฟาร์มจะปลูกผักตามที่ชนิดที่ใช้งานจริงตามที่ต้องการหรือ Made by Order กับอีกประเภทเป็นคนเดินตลาดวางขายให้ลูกค้าโดยตรง ส่วนราคาขายกำหนดผักทุกชนิดขายเหมือนกันคือกิโลกรัมละ 120 บาท

วางขายในตลาด

“เขากะโหลกฟาร์ม” ปลูกและจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยกัน 2 แห่ง คือที่ปราณบุรีกับที่นครปฐม ผักทั้งสองแห่งมีชนิดและมาตรฐานคุณภาพเหมือนกัน วิธีการขายของฟาร์มไม่มีการส่งทางช่องทางออนไลน์เพราะเป็นของสดที่ควบคุมยาก ดังนั้น ลูกค้าที่สนใจต้องการซื้อผักคงต้องแวะเวียนไปหาซื้อที่ฟาร์มทั้ง 2 แห่ง แล้วแต่ใครอยู่ใกล้จุดไหน หรือแต่ถ้าลูกค้าที่อยู่ในพิกัดที่พอวิ่งไปส่งให้ได้ก็พอจะทำได้ แต่ขอทราบพิกัดก่อน

เขากะโหลก หาดปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กยื่นออกไปในทะเล เป็นแหล่งพักผ่อน มีหาดทรายสวย น้ำทะเลใสที่เงียบสงบ สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของวนอุทยานท้าวโกษา มีร้านอาหาร มีที่พักทั้งโรงแรม รีสอร์ต และบ้านหลังทุกระดับราคา แนะนำให้เที่ยวหลังช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะช่วงนั้นน้ำทะเลใส ฟ้าสวย

ชุดนี้เป็นผักที่ปลูกในโรงเรือนหลังคา

“เขากะโหลกฟาร์มต้องการปลูกผักคุณภาพขายโดยใช้ความจริงใจและไม่โกหก ลูกค้าสามารถตรวจสอบขั้นตอนและวิธีปลูกได้ตลอดเวลา หากเจอปัญหาจากผักที่ส่งถึงมือขอให้บอกมาเลย ขณะเดียวกัน หากที่ฟาร์มเจอปัญหาขาดแคลนผักจากโรคและศัตรูจะแจ้งล่วงหน้าให้ลูกค้าทราบทันทีเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเวลารอแล้วจะไม่วิ่งหาผักจากแหล่งอื่นมาส่งแทนเพราะทางฟาร์มมีความจริงใจ ภายใต้หลักคิดว่า ตั้งใจปลูกผักให้ดีที่สุด ที่เหลือฝากลูกค้าพิจารณา” เจ้าของฟาร์มกล่าวทิ้งท้าย

ต้นขึ้นฉ่ายกำลังเจริญเติบโต

วันหยุดที่จะถึงนี้หากกำลังมองหาโปรแกรมเที่ยวแบบหาดทราย ทะเล สายลม พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติที่ไม่วุ่นวายในแบบชายทะเล แนะให้ไปเที่ยวปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วอย่าลืมแวะไปอุดหนุนผักไฮโดรโปนิกส์และผักอื่นที่ “เขากะโหลกฟาร์ม” ตั้งอยู่เลขที่ 27/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อคุณแชมป์โทรศัพท์ 084-974-4599 หรือทาง เฟซบุ๊ก : เขากะโหลกฟาร์ม