รู้จัก “ภาวะเครียด” ของต้นไม้

รู้หรือไม่? นอกจากเราที่มีภาวะเครียดแล้ว ต้นไม้เองก็มีสภาวะนี้เช่นกัน!!!

.

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไวต่อสิ่งเร้าภายนอก หากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ดิน อุณหภูมิ หรือแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนจากสัตว์น้อยใหญ่ก็อาจจะส่งผลทำให้พืชเครียดได้นั่นเอง

.

วิธีสังเกตว่าต้นไม้ของเรามีภาวะเครียดหรือไม่ สังเกตได้จาก

1. อุณหภูมิที่ร้อนจนเกินไป – หากอากาศร้อนมากจนเกินไปพืชจะเครียดและมีผลต่อกระบวนการผลิตเซลล์ที่จำเป็น อาจจะส่งผลให้ใบเฉาหรือใบไหม้ได้

2. ความเครียดจากการขาดน้ำ – ความชื้นเป็นประโยชน์กับดินและเป็นเหมือนอาหารของต้นไม้ แต่หากเกิดขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ประโยชน์ในดินน้อยลงและพืชไม่สามารถดูดน้ำในปริมาณที่จำเป็นมาใช้เลี้ยงตัวเองได้

3. ความเครียดจากการใช้สารเคมีที่มากเกินไป – หากใส่เกินจำเป็นจนเกิดเป็นสารตกค้างจะทำให้พืชเกิดอาการที่ช็อกจากการได้รับสารเคมีมากเกิน

เพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังคิดว่าต้นไม้ของเราอยู่ในภาวะเครียดรึเปล่าลองเอาสามข้อนี้ไปสังเกตต้นไม้ภายในบ้าน รวมถึงสำรวจพฤติกรรมของเราว่าได้พลาดทำให้ต้นไม้เกิดความเครียดหรือไม่?

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #เครียด #เกร็ดความรู้

……

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566