“อะโวกาโด” ไม้ผลทำเงิน สวนปริญญาชาวไร่ มวกเหล็ก

คุณน้ำมนต์ หรือ คุณมณฑา มานะ อดีตมนุษย์เงินเดือน ตัดสินใจกลับบ้านเกิดเพื่อทำเกษตรร่วมกับครอบครัวในชื่อ “สวนปริญญาชาวไร่” ปลูกพืชมาหลายชนิด แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งหันมาทดลองปลูกอะโวกาโด 10 ต้นก่อน ปรากฏว่าได้ผลดี จึงขยายพื้นที่ปลูกจนเต็มพื้นที่ 8 ไร่ กลายเป็นพืชทำเงินที่สร้างอาชีพและอนาคตที่มั่นคงให้กับครอบครัว

คุณมณฑา มานะ หรือ คุณน้ำมนต์

ที่มาของชื่อ “สวนปริญญาชาวไร่”

คุณน้ำมนต์ เล่าให้ฟังว่า สวนแห่งนี้เป็นที่ดินทำกินของครอบครัวมาตั้งแต่คุณยาย คุณแม่ โดยพี่สาวของคุณน้ำมนต์ถือเป็นแรงงานหลักในการทำสวนแห่งนี้ตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถึงทุกวันนี้ เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี เธอทำงานหารายได้ส่งน้องสาว ลูกและหลานเรียนจบปริญญาได้ถึง 3 คน ขณะที่ประสบกาณ์การทำงานของพี่สาวคุณน้ำมนต์ ถือเป็น “ปริญญาชีวิต” ของเธอด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ “สวนปริญญาชาวไร่” แห่งนี้

แปลงปลูกอะโวกาโด 

จุดเริ่มต้นปลูกอะโวกาโด

คุณน้ำมนต์ เล่าว่า ในอดีต สวนแห่งนี้ใช้ปลูกข้าวโพดไร่มาก่อน หลังจากนั้นเปลี่ยนมาปลูกน้อยหน่าพันธุ์พื้นเมือง น้อยหน่าเนื้อ น้อยหน่าหนัง แต่มีรายได้น้อย จึงเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งเมื่อ 7 ปีก่อน ญาติคนหนึ่งปลูกอะโวกาโดพันธุ์พื้นเมืองแล้วได้ผลผลิตที่ดี จึงเกิดสนใจปลูกอะโวกาโด 10 ต้นก่อน

เนื่องจากอะโวกาโดเป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลอะไรมาก ไม่ต้องใช้แรงงานมาก แถมให้ผลผลิตที่ดี ที่สำคัญอะโวกาโดเป็นไม้ผลเพื่อสุขภาพ มีช่องทางตลาดกว้าง สามารถขายได้ทั้งตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์  เมื่อต้นอะโวกาโดโต ให้ผลผลิตดีมีคุณภาพ เนื้อแน่นอร่อย ตลาดให้การตอบรับที่ดี จึงตัดสินใจปลูกอะโวกาโดอย่างจริงจัง โดยทยอยปลูกอะโวกาโดหลายรุ่น ประมาณ 160 ต้น จนเต็มเนื้อที่ 8 ไร่

คุณน้ำมนต์ปลูกต้นอะโวกาโดในระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 8 เมตร โดยปลูกอะโวกาโดหลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์ปีเตอร์สัน พันธุ์บู๊ท 7 (เนื้อเหลือง เหนียวมัน) พันธุ์บัคคาเนีย พันธุ์คิวบา พันธุ์ปากช่อง 65 พันธุ์ปากช่อง 33 พันธุ์น้ำเต้าทอง (ลูกใหญ่ เนื้อแน่น) พันธุ์เฟอเต้ (มีเนื้อสีเหลืองครีม รสชาติอร่อยไม่แพ้พันธุ์แฮส) และพันธุ์พื้นเมือง ฯลฯ อะโวกาโดของสวนแห่งนี้ ปลูกผสมผสานร่วมแปลงกับต้นน้อยหน่าเพชรปากช่อง ลิ้นจี่ ลำไย มะละกอฮอลแลนด์ ทุเรียน และเงาะ

คุณน้ำมนต์และครอบครัว

บำรุงดินดี พืชโตไว

คุณน้ำมนต์ใส่ใจดูแลบำรุงดินเป็นหลัก เพราะเชื่อว่า ดินดีปลูกอะไรก็งอกงาม โดยผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพขึ้นใช้เองในสวน เพื่อบำรุงดินให้ร่วนซุย รากพืชจะได้หาอาหารได้ดี และฉีดปุ๋ยบำรุงทางใบเพื่อบำรุงผลอะโวกาโดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่มความหวานแก่ผลผลิต คุณน้ำมนต์ดูแลป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชอะโวกาโด (แมลงวันทอง หนอนบุ้ง) ตามคำแนะนำของสำนักงานเกษตรอำเภอมวกเหล็ก

“ปัญหาอุปสรรคที่เจอในขณะนี้คือ ปัญหาแมลงวันทองที่เข้ามารบกวนผลผลิต กับตัวบุ้งที่มากัดกินยอดอะโวกาโด อย่างไรก็ตาม ทางสวนของเราเน้นปลูกดูแลสวนตามหลักการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยใช้กับดักแมลงและน้ำหมักจุลินทรีย์เป็นเครื่องมือกำจัดแมลง หากเจอการแพร่ระบาดของแมลงรุนแรงจนควบคุมไม่ได้จึงตัดสินใจใช้สารเคมีเป็นตัวเลือกสุดท้าย” คุณน้ำมนต์ กล่าว

น้อยหน่าเพชรปากช่องที่พร้อมจำหน่าย

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

สวนปริญญาชาวไร่ ปลูกและขยายพันธุ์ต้นอะโวกาโดด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งวิธีนี้จะได้ผลผลิตตรงตามสายพันธุ์ แต่บางครั้งก็เจอปัญหาการกลายพันธุ์ด้วยเช่นกัน แต่โชคดีที่ต้นกลายพันธุ์นั้นให้ผลผลิตที่มีขนาดผลใหญ่ขึ้น และเนื้อแน่นดีด้วย

คุณน้ำมนต์ บอกว่า ต้นอะโวกาโดที่ปลูกในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจะให้ผลผลิตแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์และระยะการออกดอกของต้นอะโวกาโดด้วย โดยสายพันธุ์เบาจะเริ่มให้ผลผลิตรุ่นแรกเข้าสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลผลิตอะโวกาโดรุ่นสุดท้ายที่เข้าสู่ตลาดอยู่ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี

การเก็บเกี่ยวผลอะโวกาโดของคุณน้ำมนต์มีเทคนิคง่ายๆ คือ อะโวกาโดต้นไหนมีผลร่วงใต้ต้น แสดงว่าผลเริ่มสุก เริ่มเก็บผลิตได้ ส่วนอะโวกาโดสายพันธุ์เฟอเต้และบู๊ท 7 หากบริเวณขั้วมีสีเหลืองและมีรอยกระขึ้นปลายผล แสดงว่าผลสุกเก็บเกี่ยวได้ ส่วนอะโวกาโดพันธุ์พื้นเมือง ผลสุกมีเปลือกเขียว แต่เนื้อผลนิ่ม หากเก็บผลที่ยังไม่สุกเต็มที่ควรนำไปวางบ่มในอุณหภูมิปกติ 5-7 วัน ก่อนกิน หากต้องการให้ผลสุกเร็ว ควรนำผลใส่ในถังข้าวสารซึ่งมีอุณหภูมิสูง ช่วยให้ผลสุกเร็วขึ้น

“หากต้องการบริโภคอะโวกาโดคุณภาพดี แนะนำให้เลือกซื้ออะโวกาโดที่มีขั้วติดผลทุกครั้ง เพราะหากขั้วหลุด มักเกิดปัญหาเชื้อราเน่าตรงรอยแผล หลังซื้ออะโวกาโด ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรเก็บผลอะโวกาโดไว้ในถุงพลาสติกที่ผูกปากถุง เพราะจะทำให้เกิดไอน้ำ ทำให้ผลเน่าได้” คุณน้ำมนต์ กล่าว

ปีเตอร์สัน เนื้อแน่น เนียน อร่อยเวอร์

ด้านตลาด

คุณน้ำมนต์ บอกว่า อะโวกาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน เป็นสินค้าขายดีที่ได้รับความนิยมสูงเพราะมีรสมันอร่อย เนื้อแน่น ไม่ติดหวาน รองลงมาคือ อะโวกาโดพันธุ์พื้นเมือง เพราะมีเนื้อแน่น ติดหวานนิดๆ ผลใหญ่ เนื้อเยอะเหมือนกับพันธุ์บู๊ท 7

ที่ผ่านมาคุณน้ำมนต์ปลูกอะโวกาโดหลากหลายสายพันธุ์เพื่อทดสอบสายพันธุ์และยังจับทิศทางตลาดไม่ได้ ตอนนี้คุณน้ำมนต์เปลี่ยนมาใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต เช็กคุณภาพและปริมาณผลผลิตแต่ละสายพันธุ์ พร้อมเก็บข้อมูลว่า ลูกค้าชื่นชอบสายพันธุ์ใดเป็นพิเศษ ก็จะใช้สินค้าตัวนั้นเป็นตัวนำตลาด หากสายพันธุ์ใดให้ผลผลิตไม่ดี รสชาติไม่ถูกใจตลาดก็จะคัดออก และเสียบยอดอะโวกาโดพันธุ์ดีเข้าไปปลูกแทน

นอกจากขายอะโวกาโดผลสดแล้ว คุณน้ำมนต์ยังนำผลสดไปแปรรูปเป็นน้ำสมูธตี้อะโวกาโด และปอกอะโวกาโดหั่นเป็นชิ้น บรรจุกล่องพร้อมกิน (ราคา 30 บาท) วางขายสินค้าทางหน้าเพจและผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า คุณน้ำมนต์ บอกว่า ทุกวันนี้ยอดขายทางตลาดออนไลน์ดีมาก เพราะขายสินค้าในราคาไม่แพง เท่ากับราคาหน้าสวนเลย

ไร่อะโวกาโด & อินทผลัม ในเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอมวกเหล็ก

อะโวกาโดไม้ผลทำเงิน

คุณน้ำมนต์ กล่าวว่า อะโวกาโดเป็นไม้ผลที่น่าลงทุนในยุคนี้ เพราะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุต้น ปีแรกจะให้ผลผลิตประมาณ 100 กิโลกรัม สำหรับต้นอายุ 6-7 ปี ลำต้นใหญ่ก็จะให้ผลผลิตมาก บางต้นเก็บผลผลิตได้เป็นตัน ทำให้มีรายได้ต่อต้นถึงหมื่นบาท ยิ่งต้นอะโวกาโดมีอายุเยอะก็จะให้ผลผลิตมากขึ้น พื้นที่ปลูกอะโวกาโด 1 ไร่สามารถทำรายได้ทะลุหลักแสนบาท จึงไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพราะอะโวกาโดเป็นไม้ผลเพื่อสุขภาพ เป็นที่ต้องการสูงในคนรักสุขภาพ

คุณน้ำมนต์ขายผลผลิตอะโวกาโดในหน้าเพจเฟซบุ๊ก : สวนปริญญาชาวไร่ น้อยหน่า อะโวคาโด และขายส่งหน้าสวน (กิโลกรัมละ 40 บาท) ให้แก่แม่ค้าขาประจำ เพื่อนำไปขายตามแผงตลาดสดและขายปลีกหน้าสวนด้วย (กิโลกรัมละ 50 บาท) คุณน้ำมนต์ บอกว่า ที่สวนมีการรับประกันคุณภาพสินค้าหลังการขาย หากผู้บริโภคพบว่าสินค้าของสวนเรามีปัญหาผลอ่อน ผลเสีย หรือสินค้ามีตำหนิ ทางสวนยินดีเปลี่ยนสินค้าชุดใหม่ให้ทันที

ปัจจุบัน คุณน้ำมนต์เปิดสวนปริญญาชาวไร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื้อที่รวมประมาณ 100 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมการปลูกไม้ผลนานาชนิด พร้อมเลือกซื้อผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นอะโวกาโด น้อยหน่าพันธุ์พื้นเมือง น้อยหน่าเนื้อ และน้อยหน่าหนัง เงาะปากช่องที่มีจุดเด่นเนื้อกรอบ ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติอร่อย

หากใครสนใจอยากร่วมกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชะ “อะโวกาโด” ผลไม้รสอร่อยของสวนปริญญาชาวไร่ ติดต่อคุณน้ำมนต์ได้ที่ สวนปริญญาชาวไร่ เลขที่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร. 091-545-0092 หรือติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊ก : สวนปริญญาชาวไร่ น้อยหน่า อะโวคาโด