“พิลาฟาร์ม” เกษตรกรรุ่นใหม่ ปั้นเกษตรท่องเที่ยว เพชรบูรณ์

ชั่วโมงนี้ถ้าพูดถึงพิลาฟาร์ม ไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะ “คุณนิพนธ์ พิลา” นับว่าเป็นดีไซน์เนอร์ที่มีผลงานอยู่ในวงการแฟชั่น จนสามารถเปิดห้องเสื้อของตนเองย่านสุขุมวิท แต่เมื่อวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้คุณนิพนธ์สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างงดงาม ด้วยการเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และนำความรู้ด้านออกแบบแฟชั่น เข้าไปใส่ในสินค้าเกษตรกรรมของท้องถิ่นไทยได้อย่างลงตัว จนได้รับรางวัลการันตีความสามารถในระยะของการเดินบนเส้นทางเกษตรกรด้วยระยะเวลา 2 ปีกว่าเท่านั้น

 

ใช้ความรู้ดีไซน์เนอร์ ปั้นสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก

คุณนิพนธ์ เจ้าของพิลาฟาร์มสตูดิโอ (PILA Farm Studio) วัยเพียง 39 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนจุฬาชนบท และเข้าทำงานในธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง และในบริษัทออร์แกนไนซ์เซอร์แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยระหว่างที่คุณนิพนธ์กำลังทำงานประจำอยู่นั้น ได้หาโอกาสไปเรียนต่อทางด้านการตลาด ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเรียนด้านออกแบบแฟชั่นที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ซึ่งก่อตั้งโดย สมเด็จพระญาณวชิ โรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหาร

ปี 2562 คุณนิพนธ์ต้องกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นช่วงเดียวกันกับที่ต้องกลับไปดูแลบิดาป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยบิดามารดาของคุณนิพนธ์เป็นเกษตรกร และตระกูลพิลามีอาชีพเป็นเกษตรกรมาแต่ดั้งเดิม ทำให้เขานำพื้นฐานความเป็นครอบครัวเกษตรกร เนรมิตพื้นที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น “พิลาฟาร์มสตูดิโอ” และเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ครบวงจร พร้อมกับการทำตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปของชุมชนในทุกมิติ โดยเริ่มทำในรูปแบบพิลาฟาร์มอย่างจริงจังมาได้ 2 ปี

“งานดีไซน์เนอร์ เป็นงานที่เรามี Passion แต่งานด้านเกษตรเหมือนกับเราเป็นลูกหลานเกษตร เป็นรากเหง้าของเรา เราเติบโตมากับธุรกิจการเกษตรและการเป็นเกษตรกรของคุณพ่อกับคุณแม่ โดยเป็นชาวไร่ ปลูกข้าว ปลูกยาสูบ ปลูกพืชผัก อดีตก็เคยปลูกมะขามด้วย จริงๆ อย่างผมโตมากับผู้สูงอายุ เมื่อก่อนผู้สูงอายุจะเป็นช่าง ในบ้านจะทอผ้าใช้กันเอง คุณปู่ก็ตีมีดใช้ มันก็เหมือนกับว่าเราโตมากับต้นกำเนิดงานหัตถกรรม งานผ้า งานสิ่งทอ ซึ่งทำให้ผมโตมากับสายช่าง สายออกแบบ งานผ้า งานเกษตร”

“หลังเรียนจบทำงานในองค์กร ผมก็เริ่มทำธุรกิจเล็กๆ เพราะผมก็ไปเรียนต่อการตลาด ปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคอินเตอร์ เมื่อเรียนจบแล้ว ก็ไปเรียนด้านออกแบบแฟชั่นต่อ เรียนที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์”

 

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สู่เส้นทางเกษตรกรเต็มตัว

ช่วงโควิดแพร่ระบาด เป็นวิกฤตที่ทำให้คนจำนวนมากตกงาน แต่สำหรับคุณนิพนธ์ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยนำเวลาช่วงดังกล่าว เรียนรู้งานด้านเกษตรกรรมจนสามารถนำมาผสมผสานกับงานด้านออกแบบได้อย่างลงตัว และล่าสุดได้รับรางวัล “ธุรกิจสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมของภูมิภาคอาเซียน” (The Asean’s Best Creative Business Award 2022” ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

รวมทั้งยังได้จัดงาน “Space  PILA  FARM” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยเนรมิตคอกม้ามาเป็นตลาดรวมงานศิลปะและเกษตรกรรม ที่เป็นเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งคอนเสิร์ตขนาดย่อมมาไว้ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกว่าเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่นำศิลปะมาผสมผสานงานเกษตรกรรม และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยคุณนิพนธ์พร้อมเปิดรับหน่วยงานราชการและองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นในมิติของเกษตรกรรมที่มีกลิ่นอายของความเป็นดีไซน์เนอร์ ซึ่งงานแต่ละชิ้นที่นำมาจำหน่ายนั้นมีราคาจับต้องได้ และทำให้ชุมชนเกิดธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

การเกิดขึ้นของ “พิลาฟาร์มสตูดิโอ” ในช่วงโควิดแพร่ระบาดนั้น นับเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสที่สำคัญของคนรุ่นใหม่ ซึ่งต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างลงตัว จนเป็น “ตัวอย่าง” ของการทำฟาร์มอินทรีย์รูปแบบใหม่ที่มีการผสมผสานกับงานดีไซน์เนอร์ที่สะดุดตาและโดนใจ โดยมีรางวัลการันตีผลงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอนาคตเจ้าของพิลาฟาร์มสตูดิโอ ก็ตั้งความหวังไว้ว่าจะปั้นพื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนด้วย

สำหรับ “นิพนธ์ พิลา” ใช้เวลา 3 ปี ในการพิสูจน์ตัวเองในการนำแรงบันดาลใจในงานดีไซน์เนอร์ มาสู่งานด้านเกษตรกรรมได้อย่างลงตัว และได้รับการยอมรับจากเวทีโลก โดยมีรางวัลการันตี รวมทั้งในอนาคตอันใกล้ “พิลาฟาร์มสตูดิโอ” วางตำแหน่งตนเองเป็นพื้นที่ “แหล่งท่องเที่ยวเกษตรกรรม” แห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้หันมาท่องเที่ยวพื้นที่เกษตรกรรมของไทย ที่มีจุดเด่นด้านการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนนำมาสู่ “วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ” ในตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์