พินิจ รับมอบหนังสือ “ชุมชนอุดมปัญญา” 1 ล้านบาท จากเครือมติชน ชูส่งเสริมการอ่าน สร้างท้องถิ่นเข้มแข็ง

ที่อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบหนังสือและนิตยสารในโครงการชุมชนอุดมปัญญา มูลค่า 1 ล้านบาท โดยมี นายวรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นางสาวสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานบริษัท งานดี จำกัด นายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการบริษัท งานดี จำกัด และคณะเป็นผู้มอบ

โครงการชุมชนอุดมปัญญา เกิดขึ้นเมื่อปี 2565 โดย นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดส่งมอบหนังสือและนิตยสารให้ชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เนื่องจากชุมชนและโรงเรียนหลายพื้นที่ในประเทศยังขาดแคลนหนังสือและนิตยสารที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การขาดแคลนหนังสือและนิตยสารส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการส่งเสริมการอ่าน โดยที่ผ่านมาบริษัท มติชนฯ ได้ระดมทุนจากผู้มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องชุมชนเข้มแข็ง และจัดซื้อหนังสือและนิตยสารมอบให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศเป็นระยะ

สำหรับการมอบหนังสือและนิตยสารในครั้งนี้ เครือมติชนมอบหนังสือและนิตยสารมูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครยะลา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

นอกจากนี้ ยังมอบหนังสือและนิตยสารให้แก่กลุ่มโรงเรียน ที่ประกอบด้วย โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านเขาวง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โรงเรียนบ้านหนอง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนวัดดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โรงเรียนวัดปะโอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โรงเรียนวัดเทพชุมนุม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกด้วย

วรศักดิ์ ประยูรศุข รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนอุดมปัญญา ที่นับได้ว่าเป็นโครงการที่ทรงคุณค่า ควรสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพราะหนังสือเปรียบเสมือนคลังสมอง เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ที่ทุกคนควรเข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านี้ได้โดยง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วในพื้นที่ต่างจังหวัด และในอีกหลายๆ ชุมชนทั่วประเทศส่วนมากยังไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ เพราะสิ่งที่จะเป็นคลังสมอง คลังความรู้ ให้กับพวกเขามีไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นโครงการชุมชนอุดมปัญญาถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มความรู้ที่พวกเขาต้องการ เพื่อนำมาประดับความรู้ ได้จุดประกายความคิด เขาก็จะสามารถไปสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ เป็นงาน เป็นศิลปะ ชีวิตเขาจะได้ทำอย่างไรหรือต่อสู้ต่ออย่างไร ควรจะมีการแนะ ให้กับความรู้ อย่างน้อยก็ให้ความสุข ให้กำลังใจถือว่าสุดยอดแล้ว

โดยเฉพาะหนังสือในเครือมติชน เป็นหนังสือที่มีคุณภาพ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหา สาระที่มีคุณประโยชน์มากๆ มีครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม การเมือง รัฐศาสตร์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกิน หนังสือสอนอาชีพ มีครบทุกมิติ

สุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา บมจ.มติชน และนางชวรัตน์ พงศ์สถาพร รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป

นางชวรัตน์ พงศ์สถาพร รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Commercial บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาทาง ‘CJ MORE’ ได้มีการทำงานร่วมกับทางเครือมติชน ในการเปิดแผง BAO BOOK ปัจจุบันมี 201 สาขาทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือคนไทยได้เข้าถึงหนังสือมากขึ้น โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือต้องการให้คนอ่านได้เข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแผงหนังสือเริ่มลดน้อยถอยลง การที่จะหาหนังสือดีๆ หรือหาความรู้ตามความสนใจ เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นทาง ‘CJ MORE’ เราเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว ลูกค้าต้องมาจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากการส่งมอบความถูกของสินค้า ก็อยากจะให้ลูกค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือและการเข้าถึงก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญมากกว่าการเน้นขายสินค้าเพียงอย่างเดียว

“สำหรับชุมชนอุดมปัญญา เราจะจัดขึ้นที่สาขา ‘CJ MORE’ มีแผนที่จะกระจายหนังสือไปแจกในสาขาที่มีความต้องการ ในจังหวัดที่ค่อนข้างมีหนังสือเบาบางมากๆ เป็นพื้นที่ ไม่ว่าจะโรงเรียนหรือ กศน. ต่างๆ ที่ทำให้นักศึกษาหรือคนที่อยากจะอ่านหนังสือเข้าถึงหนังสือได้มากขึ้น ในที่ๆ เขามีหนังสือ หรือจำนวนหนังสือที่มากเพียงพออยู่แล้ว เราคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่ได้มีความต้องการที่จำเป็นมาก แต่ในที่ๆ ค่อนข้างห่างไกล หรือต้องการในจุดนี้ เราอยากจะไปที่ๆ ทำให้หนังสือมันมีความสำคัญกับเขาจริงๆ ก็จะมีแผนที่จะไปแจกที่แถบจังหวัดชัยภูมิ”

ซึ่งในอนาคตมีการตั้งเป้าหมายที่จะขยายโครงการแผงหนังสือ BAO BOOK ให้มีจำนวนสาขาที่มากขึ้น ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการพัฒนาหนังสือที่จะให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น เดิมที่ผ่านมาอันดับหนึ่งหนังสือที่ขายดีในแผง BAO BOOK ของเราเป็นหนังสือเด็ก ลูกค้าได้รับความสนใจ ไม่ใช่แค่เพียงยอดขายเท่านั้น แต่ด้วยเพราะราคาของหนังสือที่ไม่สูง จับต้องได้ง่าย รวมถึงในทางมติชนก็มีการเปิดสำนักพิมพ์ใหม่ ที่จะทำโปรเจ็กต์ตรงนี้ จึงอยากจะสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เพราะ CJ เป็นร้านที่แข็งแรงมาจากกลุ่มแม่เลี้ยงเด็กอยู่แล้ว จึงอยากจะตอกย้ำตรงนี้ว่า ถ้าเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกค้าอื่นๆ ที่ให้ความสนใจในตรงนี้มากขึ้น วันหนึ่งที่เขาโตขึ้นมาคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นจากการอ่านหนังสือ เราเป็นที่ๆ หนึ่งที่ให้การสนับสนุน เราก็รู้สึกว่า เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อยากจะทำให้สังคมดีขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการต่อยอดจัดกิจกรรมบุ๊คแฟร์ หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับทางมติชนที่จะให้ทางลูกค้าเข้าถึงหนังสือ แล้วก็ทำให้มันน่าสนใจ แล้วรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมของ CJ มากขึ้น

สุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา บมจ.มติชน และธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
ชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัทงานดี จำกัด และ กิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

 

 ยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา