แก้วมังกร “ร่องจิก” ฟัน 600 ล้าน

นายอำนาจ เจริญอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตำบลร่องจิกเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชหลายชนิด ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะแก้วมังกรตำบลร่องจิก จะมีรสชาติหวาน กรอบ มีเนื้อแน่น น้ำหนักดี โดยลูกใหญ่จะหนักถึง 1 กิโลกรัม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพผลผลิต รสชาติ โดยเฉพาะความโดดเด่นของแก้วมังกร ที่เป็นอีกหนึ่งของดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลย

ตำบลร่องจิก เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกแก้วมังกรมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเลย ผลผลิตรวมปีละ 40,000 ตัน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15 บาท ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ประมาณ 500-600 ล้านบาท/ต่อปี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร จะมีการจัดเทศกาลเที่ยวชมแก้วมังกรขึ้นตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน