เอสซีจี สานต่อที่พ่อทำ รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ ขยายผลบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริทั่วไทย

เอสซีจี นำโดย นายอาสา สารสิน ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน         เอสซีจี และผู้บริหารเอสซีจี ร่วมกับตัวแทนชุมชน เยาวชนคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการ “รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย” เมื่อเร็วๆ นี้

โดยโครงการ “รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย” เป็นการสานต่อโครงการ     “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” โดยนำแกนนำจากชุมชนและตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากจังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และขอนแก่น ไปเรียนรู้และเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่ารอบ
โรงงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และป่าของชุมชนโดยรอบโรงงาน อันเป็นผลมาจากการสร้างฝายชะลอน้ำ ได้ลงมือสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อนำประสบการณ์จริงและความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในชุมชนของตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกในชุมชนได้