ไปกัมพูชา ต้องได้กิน “ปลาน้ำจืด”     

นักท่องเที่ยวที่ไปชมงานซีเกมส์ 2023 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีโอกาสได้กิน “ปลาน้ำจืด” จาก โตนเลสาป แหล่งปลาน้ำจืดที่สำคัญของกัมพูชา และเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน  นอกจากนี้ ชาวกัมพูชายังจับปลาน้ำจืดจากแม่น้ำโขง แม่น้ำบาสัค โดยปลาน้ำจืดที่จับได้แก่ ปลาเนื้ออ่อน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาเทโพ ปลากด ปลาสังกะวาด ปลาสร้อย ปลาหมู ปลาเบี้ยว ปลาม้า ปลาตะโกก

อาหารแปรรูปจากปลาที่ชาวกัมพูชานิยมรับประทานและนักท่องเที่ยวนิยมซื้อเป็นของฝาก คือ ปลากรอบ (ปลาย่างรมควัน)ที่ทำจากปลาเนื้ออ่อนย่างรมควันให้หอม ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของกัมพูชามานานกว่า 50ปี รวมทั้ง ปลาแห้ง ปลาเค็ม และ ปลาร้า ซึ่งในภาษาเขมร เรียก “ปรอฮก ” ใช้เป็นเครื่องชูรสอาหารให้อร่อย โดยเมืองพระตะบอง เป็นแหล่งผลิตปลาร้าที่มีชื่อเสียงของประเทศกัมพูชา

#เครือมติชน #แคมเปญใหญ่ #ซีเกมส์2023 #ลุ้นโชค2ชั้น #เทคโนโลยีชาวบ้าน  #ปลากรอบเขมร  #โตนเลสาป #ปลาน้ำจืด