“สาหร่ายทะเลผมนาง” ทะเลสาบสงขลา แปรรูปเป็น ยำเหมี่ยง ข้าวเกรียบ

“สาหร่ายทะเลผมนาง” ทางประมงจังหวัดสงขลา ยืนยันว่ามีหนึ่งเดียวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กลุ่มประมงลงมือเพาะพันธุ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยำเหมี่ยงและทำข้าวเกียบ ปตท.โออาร์สนใจ ที่มีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหร่ายทะเลผมนางสดๆ ราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม แห้ง 300 บาทต่อกิโลกรัม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิจัยไม่พบสารพิษ มีแต่คุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการ

คุณพรทิพย์ หมัดสุข เลขานุการกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเล หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บอกว่า กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเลหมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนสาหร่ายทะเลฯ ขึ้นมา เนื่องจากทางกลุ่มได้ทำการเรียนรู้เรื่องสาหร่ายทะเลผมนาง และได้ทำการเพาะพันธุ์ในกระชังในทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวของจังหวัดสงขลา ตามคำยืนยันของสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ซึ่งมิให้สูญพันธุ์ไปจากทะเล และปรากฏว่าประสบความสำเร็จในที่สุด สาหร่ายทะเลผมนาง โดยปกติแล้วจะอยู่กับน้ำเค็มจะได้และขยายตัวได้รวดเร็วด้วย แต่หากทะเลพอเป็นน้ำจืดก็จะตายไปในที่สุด โดยกว่าจะพบก็ต้องใช้เวลาถึงประมาณ 4 เดือน

ซึ่งในที่สุดทางกลุ่มไม่ได้นิ่งนิ่งดูดาย จึงได้ทำการทดลองเพาะพันธุ์ลงไปในกระชัง ซึ่งผลปรากฏว่าแม้ทะเลจะเป็นน้ำจืด สาหร่ายทะเลผมนางก็จะยังอาศัยอยู่ได้แล้ว และขณะนี้จึงได้เพาะพันธุ์กันเพียงจำนวน 10 กระชัง โดยกระชังละประมาณ 100 กิโลกรัม และได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มา 2 ปีแล้ว เช่น แปรรูปเป็นยำเหมี่ยงสาหร่ายผมนาง และข้าวเกรียบ

โดยการตลาดนั้นทางกลุ่มได้ส่งไปยังวิทยาลัยการประมงที่จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นสาหร่ายผมนาง นอกนั้นยังแปรรูปเป็นสบู่ ผงวุ้นได้อีกด้วย

สำหรับแผนการตลาดนั้นทางกลุ่มยังไม่ได้นำออกสู่ตลาดในวงกว้าง แต่ได้นำออกไปบรรยาย นำไปออกบูธ และที่สั่งมาก็เพื่อเป็นอาหารช่วงระหว่างพักเบรก จะขายอยู่ตามพื้นที่ข้างเคียงภายใน โดยผู้บริโภคมามาซื้อเอง และก็ขายได้ตลอด

“โดยส่าหร่ายผมนางประเภทสดๆ ราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม และประเภทแห้ง ราคา 300 บาทต่อกิโลกรัม”

คุณพรทิพย์ กล่าวว่า สาหร่ายทะเลผมนาง ทางกลุ่มได้ส่งไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อทำการวิจัย ค้นหาสารพิษและคุณค่าทางอาหาร ซึ่ง ทาง มอ. ได้ดำเนินตามกระบวนการและรายงานกลับมาว่า สาหร่ายทะเลผมนางไม่มีสารพิษ จะมีแต่คุณค่าประโยชน์ทั้งสิ้น และขณะนี้สาหร่ายทะเลผมนาง โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้เชิญทางเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ได้เข้ามาหารือโดยมีแผนงานที่ต้องการให้กลุ่มทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย โดยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดวางจำหน่ายให้ตามปั๊มน้ำมัน เนื่องจาก ปตท.โออาร์ มีนโยบายมีสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละชุมชน

“ผู้ใหญ่ของบริษัท ปตท.โออาร์ มีความสนใจสาหร่ายผมนางโดยจะเชิญทางกลุ่มไปยังคลังน้ำมัน ปตท. อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อหารือ ทั้งนี้ แนวโน้มหากมีความต้องการก็สามารถเพาะพันธุ์ผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ” คุณพรทิพย์ กล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรทิพย์ หมัดสุข เลขานุการอลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำฟาร์มทะเล หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 092-130-9339