กรมป่าไม้ปลื้ม”ป่าดงหมู”นครพนมอยู่ดีกินดี

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า ความคืบหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินแบบแปลงรวมให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ว่า กรมป่าไม้ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จัดสรรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพแล้ว 122 พื้นที่ 58 จังหวัด รวม 6.25 แสนไร่ จากเป้าหมายรวม 3.4 ล้านไร่ทั่วประเทศ โครงการที่ภูมิใจคือที่บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ป่าดงหมู เนื้อที่ 1,524 ไร่ ราษฎรได้รับการจัดที่ดิน 168 ราย โดยกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปดำเนินการพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด

ขณะที่กรมป่าไม้ได้เข้าไปดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพารา จนราษฎรสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด