Meen Muangphet เพชรบุรี ฟาร์มเพาะปลากัดสวยงาม สายพันธุ์คุณภาพ

“ปลากัด” ปลาสายพันธุ์ไทยเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมมาตลอดต่อเนื่องยาวนาน ทั้งยังได้ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์อยู่เป็นประจำจนมีรูปร่างลักษณะ สีสัน สวยงามโดดเด่น และไม่เพียงคนไทยที่นิยมเลี้ยงปลากัด แต่ชาวต่างประเทศกว่า 90 แห่งยังให้ความสนใจสั่งซื้อจนมีมูลค่าเงินตราเข้าประเทศมากมาย

ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นปลากัดแบบไทยยังได้รับการเสนอจากกระทรวงวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และ ครม. มีมติเห็นชอบเชิดชูปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทย

คุณปวีณา ทองอร่าม หรือ คุณออย เจ้าของฟาร์ม

ที่ตำบลบ้านกุุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีฟาร์มเพาะ-ขายปลากัดสวยงามหลายสายพันธุ์ ชื่อ “Meen Muangphet” ของ คุณปวีณา ทองอร่าม หรือ คุณออย เจ้าของฟาร์ม จุดเด่นของฟาร์มนี้อยู่ที่การพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้ได้ปลากัดที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล เป็นฟาร์มพันธุ์ปลากัดสายประกวดที่ได้รับมาตรฐาน แล้วยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด

Super Red ได้รางวัลชนะเลิศ

คุณออย บอกว่า เลี้ยงปลากัดมาประมาณ 6 ปี เริ่มจากเลี้ยงเป็นงานอดิเรกคลายเหงาอยู่ 3 ปี หลังจากนั้นจึงผันเข้าสู่การเลี้ยงเป็นอาชีพจริงจัง เหตุผลที่เลือกเลี้ยงปลากัดสวยงามเพราะชอบวิวัฒนาการสีสันที่ไม่มีสิ้นสุด ทั้งยังสามารถพัฒนาสายพันธุ์ตามจินตนาการของผู้เพาะเลี้ยง รวมถึงมีรูปลักษณะสวยงาม มีความโดดเด่นด้านส่วนประกอบของร่างกาย จึงทำให้ปลากัดเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจสำคัญทั้งในและต่างประเทศ มีแนวโน้มได้รับความนิยมในเกณฑ์สูงตลอดเวลา

ภาชนะที่ใช้คัดแยกปลาเพื่อรอการจำหน่าย

เจ้าของฟาร์มชี้ว่า สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือ Super Red, Multicolor, Black Star Nebula, Koi Galaxy, Galaxy Copper, Candy และ Nemo โดยสายพันธุ์ Super Red กับ Super Yellow ของฟาร์มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ จากงานเทศกาลปลากัดโลกที่ไอคอนสยาม

Black Stars 

การเพาะ-ขยายพันธุ์

“Meen Muangphet” เพาะเลี้ยงปลากัดขายอยู่จำนวน 10 สายพันธุ์ มีบ่อเลี้ยงจำนวน 150 บ่อ เป็นบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ในจำนวนนี้แยกเป็นบ่ออนุบาล และบ่อเลี้ยง พื้นที่เลี้ยงปลาทั้งหมดประมาณ 300 ตารางวา สายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยงขายได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ

Candy Multicolor

การเพาะพันธุ์ เริ่มจากคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ รวมถึงดูรูปร่างสีสันตามต้องการ ทั้งนี้ พ่อ-แม่พันธุ์จะคัดเก็บไว้ทุกรอบ เนื่องจากปลากัดมีอายุสั้น อายุพ่อ-แม่พันธุ์ที่พร้อมผสมพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 4 เดือน โดยการสังเกตลักษณะตัวเมียมีครีบหางขนาดเล็กกว่าตัวผู้

Koi Copper

ภาชนะสำหรับใช้เพื่อให้ปลาผสมพันธุ์เป็นทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร อย่างขันน้ำหรือกะละมัง ใส่น้ำเปล่าลงในภาชนะให้มีระดับ 5-10 เซนติเมตร (ต้องเป็นน้ำเปล่าที่พักทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง) ใส่พ่อ-แม่พันธุ์ลงในภาชนะ แล้วปิดภาชนะทิ้งไว้ 2 วัน

ระหว่างผสมพันธุ์พ่อ-แม่พันธุ์จะสร้างหวอด (รังใส่ไข่) เพื่อใช้สำหรับรองรับไข่ เมื่อผ่านไป 2 วันให้เปิดดู ถ้าพบว่ามีไข่ให้นำตัวเมียออก ปล่อยให้ตัวผู้ดูแลไข่ต่อไปใช้เวลาประมาณ 3 วันจึงเริ่มฟักเป็นตัว จึงเริ่มให้ตัวอ่อนไรแดงเป็นอาหารมื้อแรกสำหรับลูกปลาตัวอ่อน

Koi Galaxy

จากนั้นอีก 5 วันจึงเทลูกปลาออกจากภาชนะเพาะนำไปใส่ในบ่ออนุบาล ซึ่งมีระดับน้ำสูงประมาณครึ่งของบ่อ แล้วให้ไรแดงเป็นอาหารวันเว้นวันครั้งละช้อนชา ให้อาหารอยู่ 45 วัน แล้วจึงเปลี่ยนอาหารเป็นไรทะเลหรืออาร์ทีเมียประมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อบ่อไปตลอด

คุณออย ชี้ว่า การควบคุมความสะอาดของน้ำในบ่อมีความสำคัญมาก หากน้ำและบ่อไม่สะอาดอาจนำไปสู่ปัญหาเรื่องโรคและสุขภาพของปลา ดังนั้น ต้องเปลี่ยนน้ำในบ่อทุก 10 วัน วิธีเปลี่ยนน้ำใหม่จะใช้สายยางดูดน้ำเก่าและสิ่งสกปรกในบ่อ อย่างเศษอาหาร ขี้ปลาออกก่อน แล้วค่อยเติมน้ำใหม่ที่ถูกพักทิ้งไว้ก่อนล่วงหน้า 3-4 วัน

Super Red

นอกจากนั้น ให้ใส่เกลือแกงในปริมาณ 3 กำมือเพื่อช่วยปรับสภาพน้ำ พร้อมกับใช้ใบหูกวางที่ผ่านการล้างตากแห้งจนกรอบใส่ลงในบ่อเลี้ยงจำนวน 5 ใบต่อ 1 บ่อ คุณสมบัติของใบหูกวางมีสารเทนนินช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อโรคในน้ำ เหมือนช่วยบำบัดน้ำให้สะอาด ปลอดเชื้อ

เมื่อปลาอายุ 3 เดือน จึงเริ่มคัดขึ้นโหลสำหรับแยกปลา คัดเกรดความสวยงามของปลาแต่ละตัวออกมา การคัดแยกปลาจากบ่อเพื่อใส่โหลนอกจากจะได้ปลาที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานแล้ว ยังเป็นการช่วยระบายจำนวนปลาที่มีในบ่อให้ลดลงเนื่องจากปลามีอายุมากขึ้น จะได้ไม่แออัด แล้วแย่งอาหาร หรือทำร้ายกัน

Yellow Copper

การดูแลและความใส่ใจในทุกกระบวนการเพาะ-เลี้ยงอย่างจริงจังต่อเนื่องส่งผลให้ปลากัดของฟาร์ม “Meen Muangphet” มีความโดดเด่นด้านขนาด ลักษณะรูปร่าง สีสันสวยงามที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่สั่งซื้อ ไม่ว่าจะนำไปเลี้ยงเล่น ซื้อไปต่อยอดเพาะ-ขาย หรือแม้แต่เลี้ยงเพื่อประกวด

คัดแยกปลาเพื่อรอให้ปลาโตเต็มวัยพร้อมจำหน่าย 

ขายดีทั้งตลาดในและต่างประเทศ

อายุปลาที่ขายตั้งแต่ 4-5 เดือนเพราะเป็นช่วงที่ปลาโตเต็มวัย มีความสมบูรณ์มากที่สุด กลุ่มลูกค้ามีทั้งแบบต้องการเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และซื้อเพื่อต่อยอดเพาะ-ขยายพันธุ์ขาย หรืออีกกลุ่มซื้อเพื่อเลี้ยงประกวด สำหรับปลากัดสายประกวดทางฟาร์มจะคัดปลาที่เป็นเกรดประกวดโดยคัดสรรคุณภาพปลาตามคุณลักษณะเด่นให้ดีที่สุดทุกสายพันธุ์

สำหรับเทรนด์ตลาดเลี้ยงปลากัดสวยงาม คุณออย เผยว่า ลูกค้าแต่ละรายมีเป้าหมายการเลี้ยงต่างกันขึ้นอยู่กับรสนิยม วัตถุประสงค์ของผู้เลี้ยง บางรายดูภาพรวม บางรายเลือกลักษณะรูปร่าง บางรายเลือกสี แต่ไม่ว่าลูกค้าจะชอบแนวใด ทางฟาร์มมีปลาให้เลือกตามใจชอบที่ต้องการ

Candy Nemo

ช่องทางขายภายในประเทศ ได้แก่ 1. ที่ฟาร์ม 2. ออนไลน์ โดยราคาขายแต่ละสายพันธุ์ไม่เท่ากัน ตลาดขายในไทยอยู่ที่ตลาดปลาสวยงามขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดนัดจตุจักรหรือที่ราชบุรี และตลาดลูกค้าออนไลน์มีจำนวนถึงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ขนส่งทางไปรษณีย์ไทย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นช่องทางขายที่ปลอดภัยที่สุด ปลาถึงลูกค้าโดยไม่มีปัญหา ทั้งยังมีบริการหลังการขายด้วยการแนะนำขั้นตอนวิธีการเลี้ยงปลาสำหรับลูกค้ามือใหม่ แนะนำเรื่องอาหาร สภาพแวดล้อมการเลี้ยงที่เหมาะสมและปลอดภัย จนถึงวันนี้มีลูกค้าตลาดออนไลน์เกือบทั่วประเทศ

ส่วนตลาดต่างประเทศมีทั้งในเอเชีย อเมริกา และยุโรป ทางเอเชียมีประเทศมาเลเซีย เวียดนาม จีน ฮ่องกง และอินโดนีเซีย โดยทางฟาร์มจะเพาะขายตรง สัดส่วนขายตลาดต่างประเทศประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าต่างประเทศนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แล้วมีการเพาะขาย หรือเลี้ยงเพื่อประกวดด้วย เหมือนกับในไทย

สอบถามรายละเอียดสั่งซื้อปลากัดสวยงามจากฟาร์ม “Meen Muangphe” ติดต่อคุณออย โทรศัพท์ 097-123-2817 หรือติดตามทางเฟซบุ๊ก Meen Muangphet