ไทยป่วย ‘ตับอักเสบ’ กว่า 3 ล้านคน สธ.เปิด 104 รพ.ตรวจคัดกรองฟรี

กระทรวงสาธารณสุขคาดคนไทยติดเชื้อ ‘ไวรัสตับอักเสบ’ กว่า 3 ล้านคน อัดแคมเปญ ‘ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ’ เปิด 104 โรงพยาบาลทั่วประเทศบริการคัดกรองฟรี 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคมนี้

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม ของทุกปีว่า สธ.ให้ความสำคัญกับโรคไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย โดยทั่วไปไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิด ได้แก่ ชนิด เอ บี ซี ดี และอี แต่โรคไวรัสตับอักเสบที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในไทยและประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี และซี เห็นได้จากผลการสำรวจขององค์การอนามัยโลกที่พบว่ามีประชากรกว่า 325 ล้านคนทั่วโลกติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบถึง 1.34 ล้านรายต่อปี

นพ. สุวรรณชัย แถลงอีกว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สำหรับประเทศไทยคาดว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 2.2-3 ล้านคน ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ประมาณ 300,000-700,000 ราย ที่ผ่านมา สธ.ได้ดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย และลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่างๆ อย่างบูรณาการ นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทางยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ โดยมีเป้าหมายลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และให้ผู้ป่วยโรคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 ภายในปี 2564

นพ.สุวรรณชัย แถลงอีกว่า การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีจะคล้ายกับไวรัสเอชไอวี คือ สามารถติดต่อผ่านทางเลือดและสารคัดหลั่ง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยาอนามัยและติดต่อจากแม่สู่ลูก ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการ ทำให้ผู้ติดเชื้อมักไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ แต่จะรู้อีกทีก็เมื่อเริ่มมีอาการรุนแรงหรือเป็นตับแข็งและมะเร็งตับแล้ว ซึ่งล่าช้าเกินไป ความรู้ความเข้าใจของประชาชนจึงมีความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ปีนี้ประชาชนสามารถขอรับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลในสังกัดสธ.ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 แห่ง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด