เกษตรกรกว่า 500 คน นัดหยุดเก็บลำไยร่วมเวทีเสวนาแก้ปัญหาราคาดิ่งเหว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ราคาลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยาว่า สืบเนื่องจากราคาลำไยฤดูกาลผลิต 59/60 ตกต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา ด้วยต้นฤดูกาลเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2560 ราคาลำไยเกรด AA อยู่ที่ กก.ละ 17-18 บาท ต่อมาลดลงวันละ 1บาท จนกระทั่งวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ราคารับซื้อลำไยจังหวัดพะเยาเกรด AA อยู่ที่ กก.ละ 13 บาท A 8 บาท B 4 บาท และ C 1 บาท ดังนั้นทางเกษตรกรชาวสวนลำไยจึงได้นัดรวมตัวประชุมใหญ่ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าหลวงเมืองล้า หมู่ 1 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีเกษตรกรชาวสวนลำไยจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดพะเยา มาร่วมประชุมกว่า 500 คน ได้นัดหยุดเก็บลำไย เพื่อร่วมกันเสวนาหาทางออกปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และนำเสนอข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายอติวรรธ์ หอมนาน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตนในฐานะเกษตรกรและในนาม ปธ.สภาฯ จึงเข้ามาร่วมประชุมและหาทางออกร่วมกับเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดพะเยา เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรชาวสวนลำไยกำลังประสบปัญหาราคาลำไยตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยลดลงวันละ 1 บาท ดังนั้นหลังจากการประชุมในครั้งนี้เมื่อได้รับข้อเรียกร้องที่เป็นข้อเสนอจากเกษตรกรชาวสวนลำไยที่มาประชุมเห็นชอบเป็นมติทั้งหมดแล้ว ทางสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยาจะรับข้อเสนอเพื่อนำยื่นต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์