ข่าวดี ศูนย์ฯเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ เปิดให้สั่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสงขลา 84-1 ชี้เป็นพันธุ์เหมาะกับภาคใต้ ปลูกเสริมรายได้ดีเยี่ยม

นางปริญดา หรูนหีม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่ 14 จังหวัดของภาคใต้ ได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี ใช้ในการปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันนำไปสู่การสร้างรายได้ทั้งในรูปแบบรายได้หลัก และรายได้เสริมให้กับครัวเรือน ที่ช่วยนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสงขลา 84-1 ขึ้น โดยมีนางสาวสารีรัตน์ ไชยสอง นักวิชาการเกษตร และนายทวีฤทธิ์ ทองม้วน นักวิชาการเกษตร เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสงขลา 84-1 คุณภาพดีออกจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจ

นางปริญดา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสงขลา84-1 เป็นที่เรียบร้อยตามเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพร้อมจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 300 บาท ทั้งนี้ สำหรับข้าวโพดหวานสงขลา84-1  ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา และทางกรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะนำ มาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ถือเป็นสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้อย่างมาก

ด้าน นางสาวสารีรัตน์ ไชยสอง นักวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ พันธุ์ข้าวโพดหวานสงขลา84-1 เป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพเหมาะเพื่อบริโภคฝักสด ให้ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,858 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตน้ำหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 2,165กิโลกรัมต่อไร่ ความหวานสูงเฉลี่ย 16.0 องศาบริกซ์ อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน ซึ่งผลผลิตที่ได้จะมี ฝักใหญ่ แกนฝักเล็ก ติดเมล็ดเต็มฝัก เมล็ดเรียงแถวบนฝักเป็นระเบียบ มีเนื้อเมล็ดมาก เยื่อเมล็ดบาง รสชาติฝักต้มดี ควรปลูกในดินไร่และดินนา แต่มีข้อควรระวัง คือ ไม่ควรปลูกในดินทราย

ขณะที่ นายทวีฤทธิ์ ทองม้วน นักวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ได้มีการส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดหวานสงขลา84-1 จึงทำให้เกษตรกรทั้งในพื้นที่รอบศูนย์ฯ และจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ ได้นำไปปลูกเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยในส่วนของการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ได้แบ่งบรรจุในถุงขนาด 500 กรัม ราคาถุงละ 150 บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0-773-00029 ซึ่งสามารถมารับเมล็ดพันธุ์ได้เองที่ศูนย์ฯ หรือจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์โดยคิดค่าจัดส่งตามจริง