อดีตนายกฯ สมาคมผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย ชี้ ทุเรียนมูซังคิง ทำรายได้ส่งออกให้ไทยสูง

คุณสัญชัย ปุรณะชัยคีรี อดีตนายกสมาคมผู้ค้าและผู้ส่งออกผลไม้ไทย เปิดเผยถึงทิศทางการส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศ ว่า มังคุด ทุเรียน และมะพร้าวน้ำหอม จะเป็นไม้ผลที่มีอนาคตโดยเฉพาะตลาดการค้ากับต่างประเทศ เนื่องจากผลไม้เหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มที่คนจีนชอบรับประทาน เพราะตลาดจีนกว้างมากและมีอัตราการเติบโตสูง รวมถึงประเทศไทยมีทักษะในการพัฒนาไม้ผลดีกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน เพราะมีพื้นฐานการเกษตรและระบบชลประทานดีกว่ามาก ทั้งนี้จีนเป็นประเทศที่บริโภคทุเรียนที่นำเข้าจากประเทศไทย ประมาณ 80% สอดคล้องกับตัวเลขส่งออกทุเรียนของประเทศไทย วันละประมาณ 6,000 ตัน

“สำหรับทุเรียนมูซังคิง ของมาเลเซีย เป็นทุเรียนพื้นบ้านของมาเลเซีย จัดอยู่ในทุเรียนพันธุ์เบา ปัจจุบันทุเรียนพันธุ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากในมาเลเซียเอง รวมถึงประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่สำหรับส่งออกทุเรียน แม้ว่าทุเรียนมูซังคิงจะเป็นทุเรียนที่ได้รับความนิยมของมาเลเซีย แต่ปัจจุบันมีปลูกในประเทศไทย โดยเฉพาะในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งผลผลิตที่ได้ส่งออกไปยังประเทศจีนเกือบทั้งหมด”

คุณสัญชัย มองอนาคตของทุเรียนพันธุ์มูซังคิง ว่า หากนำมาปลูกในประเทศไทย น่าจะเป็นทุเรียนที่สร้างมูลค่าสำหรับการส่งออกได้ดีพันธุ์หนึ่ง นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตเมื่อนำมาปลูกในพื้นที่ภาคใต้ (อำเภอเบตง จังหวัดยะลา) ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นคนละช่วงฤดูกับทุเรียนในภาคตะวันออกของไทย ทั้งนี้ คุณสัญชัย ยังมองว่า ในอนาคตทุเรียนพันธุ์มูซังคิง จะเป็นทุเรียนในกลุ่มตลาดพรีเมี่ยมของจีน ส่วนทุเรียนหมอนทองของไทย จะจัดอยู่ในกลุ่มทุเรียนอุตสาหกรรม ที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ เช่น การทำเนื้อทุเรียนอบแห้ง การทอดกรอบ เป็นต้น