กยท. จับมือ ปตท. หนุนใช้ยางรถที่ผลิตในประเทศ เปลี่ยนยาง TH TYRE ฟรี ณ ศูนย์บริการ FIT Auto ทั่วประเทศ ถึง 31 ธันวาคม 2560

การยางแห่งประเทศไทยจับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการใช้ยางรถที่ผลิตในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ โดยการนำยางล้อ TH TYRE เข้าเปลี่ยนฟรีที่ศูนย์บริการ FIT Auto ทั่วประเทศ จนถึง 31 ธันวาคม 2560 และรับส่วนลดค่าบริการ 50% ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พร้อมช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทย

         การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ศูนย์บริการยานยนต์ฯ FIT Auto ของ ปตท. เพื่อสนับสนุน “โครงการยางล้อประชารัฐ”ณ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม และมีผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางรถที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการนำวัตถุดิบยางพาราในประเทศไทยมีแปรรูปเป็นล้อยาง ภายใต้โครงการยางล้อประชารัฐ โดย กยท. เป็นผู้กำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย TH TYRE สำหรับยางล้อในโครงการ ซึ่งประชาชนผู้ใช้รถที่ซื้อยางล้อ TH TYRE จาก กยท. สามารถนำยางเข้ารับบริการเปลี่ยนยางฟรีจนถึง 31 ธันวาคม 2560 หลังจากนั้น ชำระค่าบริการในอัตราพิเศษที่ต่ำกว่าค่าบริการทั่วไปตามที่ ปตท.กำหนดได้ ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการยางล้อประชารัฐ” ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย ในการใช้พื้นที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ของ ปตท. เป็นจุดเปลี่ยนยางล้อรถยนต์จากโครงการยางล้อประชารัฐ โดย ปตท. สนับสนุนค่าบริการเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ตามโครงการฯฟรี ถึง 31 ธันวาคม 2560 จากนั้นจะลดค่าบริการ 50% ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ FIT Auto ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ที่ http://www.pttfitauto.com/ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center 1365 ตลอด 24 ชม.