ชง ครม.อุ้มเอสเอ็มอีอ่วมพิษน้ำท่วม ดอก 3% ผ่อน 7 ปี รายละ 15 ล้าน-แถมพักชำระหนี้

ก.อุตฯ ชง ครม.อนุมัติดึงสินเชื่ออุทกภัยภาคใต้ดอกเบี้ย 3% ผ่อน 7 ปีช่วยอุ้มเอสเอ็มอี/โอท็อปเหยื่อน้ำท่วมอีสาน พร้อมออกโรงพักชำระหนี้ปลอดต้นปลอดดอก 4 เดือน แถมลดดอกลงเหลือ 1%

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กระทรวงเร่งหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การขยายสินเชื่ออุทกภัยภาคใต้ที่มีวงเงินเหลืออยู่ 2,000 ล้านบาท จากวงเงินโครงการทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และครอบคลุมพื้นที่อื่น ทั่วประเทศรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) พักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยเป็นเวลา 4 เดือน หลังจากนั้นให้คิดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 1% เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน (โอท็อป) ให้มีเงินทุน หมุนเวียน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการผลิต

ขณะเดียวกันยังยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมตรวจควบคุมคุณภาพ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมติดตามทั้งร้านจำหน่ายและผู้ทำแก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระยะเวลาที่พิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งยังประสานไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างร้านค้าส่งสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ นำสินค้า มอก. โดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมาจำหน่ายในราคาพิเศษ

“ขณะนี้ได้รับรายงานความเสียหายที่ประเมินเบื้องต้นรวม 19 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด มีสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมของเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 100 โรงงาน จากจำนวนโรงงานจำพวก 2 และ 3 รวมกว่า 600 โรงงาน คิดเป็น 16.42% ของโรงงานทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานหีบน้ำมันปาล์ม โรงสีข้าว โรงงานผลิตยางเครป โรงงานผลิตเสื้อผ้า โรงกลึง โรงงานซ่อมและเคาะพ่นสี”

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด