ปุ๋ยเต็มสูตรหัววัว-คันไถ แสกนแล้วรวย ประกาศรางวัลผู้โชคดี ครั้งที่ 1 สร้อยคอน้ำหนัก 1 สลึง 50 เส้น

วันนี้ (30 มิถุนายน 2566) ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ จัดงาน “ปุ๋ยเต็มสูตร สแกนแล้วรวย” จับรางวัลครั้งที่ 1 แจกสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 50 รางวัล ณ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ศูนย์นครหลวง โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงผู้แทนจากสื่อมวลชน เกษตรกร และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลครั้งนี้ด้วย

ประกาศ รายชื่อผู้โชคดีจับรางวัลครั้งที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 50 รางวัล

ส่วนผู้ที่สแกนไปแล้ว ยังไม่ได้ในรอบนี้ อย่าเพิ่งเสียใจไป ชื่อของท่านยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ เพราะเรายังเหลืออีก 9 ครั้ง ให้ลุ้นกัน

เงื่อนไขการรับรางวัล
1.ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านทางเบอร์ติดต่อของท่าน เพื่อจะนัดหมายและจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้
2.หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป 3.หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
4.ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
6.ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก้ผู้อื่นได้
7.พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ