สงขลา ทุ่ม 60 ล. ขยาย 6 เส้นทาง ถนนยางพารา

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคายางพาราแผ่นดิบลดลงมาก ประเทศไทยยังเป็นเพียงผู้ส่งออกยางพารา ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมเป็นผู้ผลิต อบจ.สงขลาจึงดำเนินการโครงการถนนยางพารา นำน้ำยางพาราสดมาเป็นส่วนผสมในโครงการถนนยางพารา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนยาง ในปีงบประมาณ 2560

อบจ.สงขลา จัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2561 จัดสรรงบ 60 ล้านบาท ราดผิวถนนแอสฟัลต์ผสมยางพารา ขยายเพิ่มเป็น 6 เส้นทาง นำน้ำยางสดมาใช้ประมาณ 20 ตัน

นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า สงขลานับเป็นจังหวัดแรกของประเทศ ที่นำยางพาราผสมยางมะตอยราดถนน เริ่มก่อสร้างบนเส้นทางถนนกาญจนราเมศวร์ ชุมชนบ้านเกาะหมี เขตเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ เส้นทางเชื่อมต่อถนนกาญจนวนิช กับถนนลพบุรีราเมศวร์ ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร เมื่อปี 2558 ปรากฏว่าถนนไม่ชำรุด

ปีงบประมาณ 2560 ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ซ่อมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต โดยขยายถนนใน อำเภอจะนะ 2 สาย คือถนนสายบ้านควนมีด ตำบลคลองเปียะ-บ้านควนจาก ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ ระยะทาง 1,800 เมตร และถนนสายบ้านแคเหนือ ตำบลแค-บ้านท่าล้อ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร

“การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รัฐบาลต้องเดินหน้าทั้งทางนโยบายและการปฏิบัติ เร่งรัดการใช้ยางพาราภายในประเทศ เป็นการลดการพึ่งพาตลาดยางดิบในต่างประเทศ ซึ่งมีราคาผันผวนตลอดเวลา แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อจำหน่ายและใช้งานในประเทศและส่งออกจำหน่าย และการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยทำถนน” นายนิพนธ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน