อุตฯ แฟชั่นบูมแห่ขอสินเชื่ออื้อ กสอ.คาดอีก 5 ปีส่งออกพุ่งล้านล้าน

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น ในเครือข่ายศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 ราย มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นรับทราบและเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำไปพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ใช้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหน่วยงานกลางสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเห็นความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

“หลังจัดการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอสินเชื่อกองทุน พบว่าล่าสุดมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นเข้าขอสินเชื่อในวงเงินไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และคาดว่าไตรมาส 3 จะมีการขอสินเชื่อเข้ามาเพิ่มเติมอีก เชื่อมั่นว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส่งเสริมที่ช่วยให้การส่งออกอุตสาหกรรมแฟชั่นสามารถเติบโตขึ้นได้กว่า 30% หรือแตะระดับหลัก 9 แสนล้านบาท และทะลุหลัก 1 ล้านล้านบาท ภายในระยะไม่เกิน 5 ปีจากนี้ (ปี 2560-2564)” นายพสุ กล่าว

นายพสุ กล่าวว่า สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นนับเป็น 1 ในอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของกองทุน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถเชื่อมโยงและพัฒนาไปสู่กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบันได้ ซึ่ง กสอ.มีจุดมุ่งหมายที่หวังจะให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมกองทุนได้นำวงเงินดังกล่าวไปพัฒนาธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยกองทุนนี้ยังจะเป็นกองทุนที่ช่วยเติมเต็มให้เอสเอ็มอีที่มีอุปสรรคไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติ สามารถพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าสู่ระบบการเงินปกติของสถาบันการเงินเอกชนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน