หนุ่มลำปาง อนุบาลปลานิล-ทับทิม ใช้เวลาไม่นาน มีรายได้เพิ่ม 10 เท่า

การเลี้ยงปลาเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ เพราะนอกจากเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจำหน่ายเกิดเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทาง ปัจจุบันการเลี้ยงปลาเพื่อให้ได้ปลาเนื้อที่มีคุณภาพนั้น ในแต่ละพื้นที่จะมีการเลือกสายพันธุ์ปลาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าผู้บริโภคในแถบนั้นนิยมนำปลาชนิดใดมาประกอบอาหาร จึงทำให้การผลิตลูกพันธุ์ปลาให้เป็นที่ต้องการของตลาดก็มีแตกต่างกันไปด้วย โดยยึดให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

อาจารย์สมเกียรติ ตันตา หรือ คุณเกียรติ

อาจารย์สมเกียรติ ตันตา หรือ คุณเกียรติ หัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกพันธุ์ปลาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขาได้มาประกอบอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างจากงานสอนหนังสือ ด้วยการเพาะพันธุ์ปลาจำหน่ายให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆ และในระยะนี้การอนุบาลลูกปลานิลและปลาทับทิมให้เป็นปลาไซซ์ใหญ่ พร้อมไปเลี้ยงต่อกำลังได้รับความนิยม ส่งผลให้อาจารย์สมเกียรตินำลูกปลาไซซ์ใบมะขามมาอนุบาล เพื่อตัดวงจรให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ สามารถนำไปเลี้ยงได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ในการนำลูกปลามาอนุบาลเอง

พื้นที่ภายในฟาร์ม

คุณเกียรติ เล่าให้ฟังว่า เริ่มทำฟาร์มเพาะพันธุ์ปลามาตั้งแต่ปี 2557 โดยก่อนหน้านั้นได้เห็นโอกาสในเรื่องของการทำรายได้จากการเพาะพันธุ์ปลา จึงได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการประมง และต่อมาได้เข้ามาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่มีในการประกอบวิชาชีพ นำมาต่อยอดทำเป็นธุรกิจเสริมรายได้ก็คือการเพาะพันธุ์ปลานั้นเอง

ลูกปลาในบ่ออนุบาล

“เนื่องจากการเพาะพันธุ์ปลาสมัยก่อนแบบที่ผมทำนั้น ผมจำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะพอสมควร ถ้าผมทำการเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิด ผมจึงมองช่องทางว่าผมควรหาลูกพันธุ์ปลาจากแหล่งที่อื่นๆ มาทำการอนุบาลเอง พอได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็สามารถส่งขายได้ทันที และการอนุบาลก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เพียงเท่านั้น จึงทำให้ไม่ต้องเปลืองเนื้อที่สำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ แต่ปรับเปลี่ยนมาทำบ่ออนุบาลเพียงอย่างเดียว ก็ถือว่าสามารถช่วยทำรายได้ให้ผมได้เหมือนกัน” คุณเกียรติ บอกถึงข้อดีของการเลือกอนุบาลพันธุ์ปลา

ลูกปลาจะละเม็ด

ยิ่งไปกว่านั้นการอนุบาลลูกปลานิลปลาทับทิมใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ คุณเกียรติ บอกว่า เรื่องของการใช้น้ำเพื่ออนุบาลจึงไม่ต้องมีการถ่ายน้ำออกจากบ่อทุกครั้ง ทำให้ไม่มีต้นทุนในการสูบน้ำออกจากบ่อเพื่อจับปลาออกให้หมดบ่อ หรือต้องพักบ่อเพื่อฆ่าเชื้อแต่อย่างใด แต่สามารถนำลูกปลาชุดใหม่มาใส่เลี้ยงได้ทันที หลังจากที่จำหน่ายลูกปลาที่อนุบาลก่อนหน้าหมดบ่อแล้ว

ลูกปลานิล

บ่อที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลลูกปลา ขนาดกว้าง 8×20 เมตร ความลึกอยู่ที่ 80-100 เซนติเมตร โดยใส่ระดับน้ำให้สูงประมาณ 80 เซนติเมตร ไซซ์ปลานิลหรือปลาทับทิมที่นำมาอนุบาล ต้องผ่านการให้กินฮอร์โมนแปลงเพศแล้วประมาณ 21 วัน อัตราการปล่อยลงเลี้ยงภายในบ่อประมาณ 15,000-20,000 ตัวต่อบ่อ ซึ่งต้นทุนปลาในไซซ์นี้ราคาจะอยู่ที่ตัวละ 35 สตางค์

เตรียมส่งลูกค้า

อาหารที่ใช้เลี้ยงลูกปลาที่บ่ออนุบาลทั้งหมด จะให้ลูกปลากินอาหารกบเม็ดเล็กพิเศษเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีโปรตีนอยู่ที่ 37 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กินวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น เลี้ยงอยู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆ เป็นเวลา 1 เดือน ลูกปลาที่อนุบาลทั้งหมดจะได้ขนาดไซซ์อยู่ที่ 3-5 เซนติเมตร หากมีเพื่อนเกษตรกรท่านอื่นสนใจสามารถส่งจำหน่ายได้ทันที แต่ถ้ามีลูกค้าต้องการขนาดที่ใหญ่มากกว่านิ้ว ทางฟาร์มจะทำการอนุบาลต่อไปอีก 14 วัน ลูกปลาก็จะมีไซซ์ขนาดอยู่ที่ 7-10 เซนติเมตร สามารถทำราคาจำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ลูกพันธุ์ปลายี่สก

 

“ปลานิลปลาทับทิมที่นำมาผ่านการอนุบาล หลังครบกำหนดแล้ว ถือว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเป็นที่น่าพอใจ อัตราการรอดมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ สมมุติปล่อยไป 20,000 ตัว ก็จะเหลือให้จับจำหน่ายได้ประมาณ 18,000 ตัว โดยปลานิลปลาทับทิม ที่ลูกค้าชอบซื้อมากที่สุด ก็จะเป็นไซซ์ 3-5 เซนติเมตร ในช่วงไซซ์นี้ก็จะนำออกจำหน่ายทั้งหมดบ่อ และเตรียมนำลูกพันธุ์ปลาชุดใหม่มาใส่อนุบาลต่อได้ทันที” คุณเกียรติ บอก

ปลานิลขนาดไซซ์ 3 เซนติเมตร

โดยศัตรูที่ต้องระวังมากที่สุดของการอนุบาลลูกปลา คุณเกียรติ บอกว่า จะเป็นนกและงูที่เข้ามากินลูกปลาภายในบ่อ วิธีป้องกันคือต้องหาตาข่ายและเชือกมาขึงให้รอบทั้งด้านบนบ่อและรอบๆ บ่อ สามารถช่วยป้องกันศัตรูเหล่านี้ได้ ส่วนโรคที่จะเกิดขึ้นกับปลาภายในบ่อ ตั้งแต่ทำมายังไม่เกิดโรคระบาด เพราะทางฟาร์มดูแลระบบต่างๆ ได้ดีจึงทำให้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้

ปลาทับทิมขนาดไซซ์ 3 เซนติเมตร

นอกจากอนุบาลพันธุ์ปลาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณเกียรติ ยังบอกอีกด้วย่า ภายในฟาร์มยังมีลูกพันธุ์ปลาสวาย ปลาบึก ปลาตะเพียน ปลายี่สก และปลาจะละเม็ดจำหน่ายอีกด้วย เพื่อที่รองรับความต้องการของลูกค้าที่สนใจซื้อปลาชนิดอื่น โดยราคาปลาทับทิมและปลานิล ขนาดไซซ์ 3-5 เซนติเมตร จำหน่ายอยู่ที่ราคาตัวละ 1 บาท และขนาดไซซ์ 7-10 เซนติเมตร ราคาอยู่ที่ตัวละ 3 บาท

“ตอนนี้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อ ถือว่ามีเข้ามาจากหลายพื้นที่ครับ เป็นเกษตรกรที่ต้องการนำไปเลี้ยงเป็นปลาเนื้อก็มี หรือเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ต้องการซื้อไปปล่อยในบ่อตัวเองก็มี ผมก็ค่อนข้างที่จะขายให้กับลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลาย เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำเป็นอาชีพเสริมหรือหลัก ก็อยากให้กลับไปดูพื้นที่ของตนเองก่อนว่าเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาไหม จากนั้นก็ศึกษาในเรื่องของตลาดให้แน่นอน พอรู้สึกว่ามีใจรักที่จะทำอย่างจริงจัง ก็สามารถลงมือทำได้ทันที ผมเชื่อว่าความสำเร็จมีได้ไม่ยาก การเลี้ยงปลาก็จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ครับ” คุณเกียรติ บอก

สำหรับท่านใดที่สนใจลูกพันธุ์ปลานิลปลาทับทิมที่ผ่านการอนุบาลพร้อมนำไปเลี้ยง หรือต้องการลูกพันธุ์ปลาชนิดอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์สมเกียรติ ตันตา ฟาร์มตั้งอยู่ที่เลขที่ 283/9 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 086-329-9611 และ 086-730-2101