มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่าย “ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2” ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวแสง ปลูกได้ทั้งปี เมล็ดเรียว นุ่ม อร่อยทุกเมล็ด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดจำหน่าย ข้าวพันธ์ กข-แม่โจ้ 2  ข้าวเหนียวหอม ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งปี   พร้อมคุณสมบัติพิเศษ เมล็ดเรียว หอม นุ่ม อร่อยทุกเมล็ด ข้าวอุ่นแล้ว ไม่แฉะและไม่ติดกัน  ซึ่งขณะนี้มีพร้อมจำหน่ายแล้ว ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก  และข้าวสาร

ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้2 เป็นข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอ่อน เมล็ดเรียวยาว  ต้นเตี้ย และไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้  ตลอดทั้งปี ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีเด่น เรื่อง “ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้ 2” จากสภาวิจัยแห่งชาติ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น การสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักวิจัย และพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2555  เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ทั้งสิ้น 11 ปี

การปรับปรุงพันธุ์ได้เริ่มในฤดูนาปี 2547 จากนั้น ในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการข้าว จึงขอส่งข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2  เข้าร่วมปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี จำนวน 3 ฤดู รวมทั้งปลูกเปรียบเทียบผลผลผลิตในนาราษฎรจำนวน 2 ฤดู และทดสอบปฏิกิริยาต่อโรค  แมลงศัตรูข้าว ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ทำการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

และเมื่อวันที่ 8 เมษายน  2558  คณะกรรมการรับรองพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้พันธุ์รับรอง ชื่อ กข-แม่โจ้ 2  จากวันนั้น ถึงวันนี้ เป็นระยะเวลากว่า 11 ปี ถือเป็นความสำเร็จที่ทีมงานนักวิจัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่สามารถปรับปรุงข้าวพันธุ์ดีให้เกษตรกรได้ปลูก  ให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวเหนียว ที่หอม นุ่ม  อร่อย

ขณะนี้ ข้าวเหนียวหอม พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2  พร้อมมีเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้เกษตรกรสำหรับนำไปเพาะขยายพันธุ์ สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โทรศัพท์  09 5676 4747 และมีข้าวสารจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ทุกวันศุกร์ – เสาร์ ณ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้